Meer inzicht met forecasting

Niets is zo belangrijk dan in de toekomst te kunnen kijken. Als bedrijf moet je een zo goed mogelijke inschatting maken voor zowel de verkoop als de productie. Om dat te kunnen doen zijn betrouwbare – en actuele gegevens van groot belang.

Historie
Bouwend op de historische gegevens en op de veranderingen in de markt. Meewegend wat de economie doet en hoe de consument reageert. Dat is geen segmentarisch gebeuren, maar prognose opbouw, gebaseerd op bestaande gegevens en verwachtingspatronen.
Om dit mogelijk te maken worden de historische gegevens gemixt met de actuele situatie. Dat is niet altijd even makkelijk omdat heel vaak actuele gegevens ontbreken. Die zitten nog in het verwerkingsproces en men kan alleen de waarschijnlijkste lijn duiden of wat echt opvalt er uit halen.

Forecasting
De allernieuwste digitale technologie maakt daar een eind aan. Forecasting zorgt voor de meest actuele gegevens. Mixt allerlei gegevens om een beter overzicht te verkrijgen. Kan zelf desgewenst lijnen aanduiden of een prognose aanbieden.
Het is een heel nieuw Business IT programma dat ondersteunend werkt op het gebied van marketing, planning en beleid.

Kwantitatief
Prognoses zijn vaak gebaseerd op kwantitatieve gegevens. Consumentenonderzoek, opiniepeilingen, klantgegevens en trendvolgers. De uitkomst wordt daardoor beïnvloed en over het algemeen geldt dat achteraf bekeken mogelijk ander beleid beter gewerkt had. Om de kwantitatieve gegevens beter te kunnen gebruiken zijn kwalitatieve gegevens nodig. Die ontstaan bij het gebruik van Forecasting.

Flexibele – of level by level planning
Gebruik makend van de historische gegevens, in combinatie met actuele gegevens en herkenbaarheid van gebruikers via consumentenonderzoek en – data, kan via Forecasting gekozen worden voor een flexibele planning of mocht dat beter werken voor de level by level planning. In beide gevallen zal de uitkomst helpen om de ramingen te kunnen bepalen voor de productie aantallen.

Innovatie
Forecasting is een van de vele innovaties die op digitaal gebied zijn ontstaan. Omdat het bijna niet meer mogelijk is om als bedrijf al die veranderingen bij te benen of op te nemen, bieden wij u de expertise die nodig is om uw bedrijfssysteem om te vormen. Zo kunt u gebruik maken van de vele voordelen van Forecasting zonder zelf steeds te moeten kijken of de software nog toereikend is. Wij zorgen er voor dat uw gegevens optimaal beveiligd zijn, overleggen met u wanneer veranderingen noodzakelijk of gewenst zijn en bieden scholing voor uw personeel aan. Uiteraard staan we altijd stand by om eventuele problemen zo snel en efficiënt mogelijk op te lossen. Wij zorgen er voor dat u optimaal gebruikt kunt maken van Forecasting om uw bedrijf nog beter te kunnen leiden.