Koopovereenkomst: Ingebrekestelling en verzuim.

Koopovereenkomst
Regelmatig verwisselen horecabedrijven van eigenaar. De overname wordt vaak tot stand gebracht door een horecamakelaar. Deze stelt de koopovereenkomst op en regelt de levering van het bedrijf van verkoper aan koper. Het is eigenlijk al goed te beseffen dat de mogelijkheid bestaat dat partijen, koper of verkoper, de overeenkomst niet zullen nakomen. Wat dan te doen moet middels een aantal artikelen worden opgenomen in de koopovereenkomst. Een horecamakelaar heeft vaak standaardmodellen en heeft de nodige ervaring om dit op juiste wijze te doen.

In gebreke van de Koopovereenkomst

Het komt dus voor, als gezegd, dat koper (of verkoper) niet zal voldoen aan het gestelde in de koopovereenkomst, bijvoorbeeld door het niet betalen van de koopsom of aanbetaling op de koopsom. In dat geval is koper in gebreke. Het is van belang dat die koper ook schriftelijk in gebreke wordt gesteld.

Koopovereenkomst ingebrekestelling

Dit kan gebeuren middels het schrijven van een brief of een email. Dit heet de ingebrekestelling. Het is duidelijk dat een aangetekende brief op een later tijdstip de beste bewijskracht heeft. In deze brief staat in ieder geval dat koper zijn verplichting moet nakomen en wordt een “redelijke termijn” genoemd waarbinnen dat zou moeten gebeuren. Zo’n brief sturen kunt u nog zelf doen of bijvoorbeeld uw makelaar.

In verzuim

Reageert, in dit geval koper, niet op de juiste wijze door het alsnog betalen van de koopsom binnen de gestelde termijn, dan is koper in verzuim. Dit is ook het moment om juridische hulp in te roepen om de juiste stappen te zetten. Het brengt verkoper in de positie om verdere juridische stappen te ondernemen, bijvoorbeeld het ontbinden van de koopovereenkomst, om juist alsnog nakoming van de overeenkomst te eisen of schadevergoeding te eisen. Er zijn verschillende mogelijkheden. Laat u daarom goed inlichten wat u vanaf dit moment te doen staat.