Stickers bestellen kun je gelukkig heel eenvoudig doen

We realiseren het ons niet, maar de wereld bestaat uit stickers. Van het stickertje op een stukje fruit tot aan de bewegwijzering bij Schiphol. Stickers maken de wereld. Neem bijvoorbeeld de enorme toename aan webwinkels. Webwinkels versturen immers alles per post. Het gebruik van adresstickers is door dit gegeven al met 145% toegenomen. Stickers zijn tegenwoordig steeds goedkoper, dit komt door moderne machineparken die stickers laten drukken in hoge oplage. Vanzelfsprekend is er alles mogelijk op het gebied van stickers. Stickers bestellen kun je nu eenvoudig doen op één van de vele websites die ons land telt.

Stickers bestellen is populair

De komst van 3D-printers zullen de stickerwereld overigens vragen om innovatieve toepassingen. Wat gaat er immers gebeuren met de raamstickers die we kennen? Als creatief persoon kan ik mij heel wat toepassingen voorstellen als ik 3D met raamstickers kan combineren. Al met al is het een sterk groeiende industrie die sinds de jaren ’80 is toegenomen. Volgens cijfers en trends van de Rabobank wordt de sticker-industrie alsmaar meer populair, er zijn nog nooit zoveel starters geweest in deze industrie als afgelopen jaren. Jonge ondernemers die de stickerwereld van morgen gaan bepalen.

 

Een wereld zonder stickers is niet voor te stellen. Het kleefmateriaal dat gebruikt wordt in stickers wordt overigens wel schaars. De lijmgrondstoffen raken immers op en dit vraagt om een andere benadering voor stickerproducenten. In Azië gebruiken ze massaal octopus-stickers. Dit zijn stickers voorzien van een alternatieve lijm uit de natuur voorzien van microscopisch kleine kleefdeeltjes zoals de arm van een octopus. Deze techniek wordt ook gebruik bij stickers voor mobiele telefoons.

Deze octopus-stickers kleven op élke ondergrond en zijn tevens eenvoudig te verwijderen. Mijns inziens een prima uitkomst dat continuïteit biedt voor de sticker-industrie. Dat deze stickers eenvoudig te verwijderen zijn is een perfect voordeel, de grootste ergernis omtrent stickers is namelijk dat stickers over het algemeen slecht te verwijderen zijn.