De energiebranche moet zich aanpassen

Energie consult
Op veranderingen in de energiemarkt wordt vaak te langzaam gereageerd door marktpartijen zoals ook de overheid. Volgens de energiedeskundige moet de energiebranche zich aanpassen zodat ze zich beter kunnen aanpassen op veranderingen, ze zullen hiervoor druk op zoek moeten gaan naar nieuwe businessmodellen.

Om de toekomst van de energiemarkt te kunnen inschatten moeten de huidige veranderingen nauwlettend gevolgd worden. Wat momenteel zichtbaar is, en wat zich hoogstwaarschijnlijk nog zal doorzetten, is de transitie naar een hernieuwbaar energielandschap. Er komen steeds meer grote windparken bij in Nederland, zowel op het land als in de zee. Daarnaast neemt de productie van zonne-energie ook behoorlijk toe. De centrale elektriciteitsproductie worden steeds meer vervangen door deze duurzame alternatieven.

Consument voorziet zichzelf van energie

Steeds meer consumenten produceren hun elektriciteit grotendeels zelf. Tegenwoordig zijn er zelfs al huishoudens die te veel stroom produceren en het overschot weer verkopen aan de leverancier. We worden hierdoor steeds minder afhankelijk van de centrale energievoorziening.

Bedrijven maken ook steeds meer gebruik van duurzame energie. Bijvoorbeeld door het plaatsen van zonnepanelen op het dak, of zelfs een installatie om water te verwarmen voor het gebruik in de fabrieken. Duurzaam ondernemen wordt steeds belangrijker.

Energie consult

Een energieadviseur heeft een ruime ervaring in de energiebranche en kan bedrijven daarom perfect adviseren en ondersteunen. Zo kan er onderzocht worden welke duurzame energie geschikt is voor een bedrijf. De energie adviseur heeft de specifieke kennis die noodzakelijk is om de moeilijke materie van de branche te ontcijferen en uiteindelijk een kostenreductie te realiseren.

Dus heeft u een complex energie vraagstuk voor uw bedrijf, zoals bijvoorbeeld vragen over de complexe berekeningen op uw energie facturatie? Of wilt u de mogelijkheden van duurzame energie voor uw bedrijf in kaart brengen? Neem dan contact op met een energieadviseur waarmee u samen alle mogelijkheden kunt bekijken voor een duurzame toekomst.