Advocaten in Nederland

Nederland telt ongeveer 1700 advocaten. Je hebt advocaten die voor zichzelf werken en grotere advocatenkantoren. Een bekend Nederlands advocatenkantoor is van de familie Moskowicz. Ze zijn gespecialiseerd in civielrecht, strafrecht en bestuursrecht. Bram Moskowicz is bekend van TV en moest in 2013 zijn werkzaamheden als advocaat neerleggen omdat hij contante betalingen had gekregen bij een zaak wat hij niet gemeld heeft aan de Orde van Advocaten.

Je mag je een advocaat noemen als je een studie Rechten hebt gevolgd en daarna beëdigd bent tot advocaat. Je moet nog wel een verklaring van goed gedrag kunnen laten zien omdat je anders niet als advocaat aan het werk kan.

Kernwaarden advocaten

In 2012 is de advocatenwet ontstaan. In deze wet staan de vijf kernwaarden waaraan een advocaat moet voldoen om iemand zo goed mogelijk te verdedigen. Een advocaat moet onafhankelijk zijn, dat wil zeggen dat hij alleen denkt in het belang van u en zich niet laat beïnvloeden door de overheid of wie dan ook. Partijdig zijn is ook een kernwaarde, de cliënt is de prioriteit van de advocaat en niets anders. De advocaat moet ook deskundig te werk gaan en het wetboek volgen. De vierde kernwaarde is dat een advocaat zich integer gedraagt en zich aan de gedragsregels houdt. Een advocaat mag onder geen beding vertrouwelijke informatie doorspelen die de cliënt kan beschadigen.

Gespecialiseerde advocaten

Er zijn heel veel verschillende zaken die een advocaat kan behandelen, daarom hebben sommige advocaten zich gespecialiseerd op een bepaald rechtsgebied. Bepaalde rechtsgebieden zijn onder andere huurrecht, strafrecht, familierecht en bestuursrecht. Er bestaan ook pro deo advocaten. Omdat iedereen recht heeft op een advocaat maar niet iedereen hier geld voor heeft, zijn er pro deo advocaten die mensen bijstaan die rechtsbijstand nodig hebben maar niet kunnen betalen. Dit wordt gesubsidieerde rechtsbijstand genoemd en dit is in de Grondwet vastgelegd.