Je fabriek en personeel laten renderen doe je zo!

Ben je werkzaam in een grote fabriek? Zit je in het bestuur, ben je manager of ben je werkzaam op de werkvloer? In dit artikel gaan we een aantal punten langs die belangrijk zijn voor de levensduur van je fabriek. Tegenwoordig ligt elk bedrijf onder een vergrootglas. En worden de eisen op verschillende vlakken steeds strenger. Het is daarom belangrijk flexibel te blijven. Meegaan met de eisen en de trends. Afnemers, bedrijven, de overheid en instanties worden namelijk steeds kritischer op fabricage producten.

Goed materiaal en kennis

Om zo efficiënt mogelijk te kunnen werken heb je goede materialen nodig. Ook heb je medewerkers nodig die kennis van zaken hebben. Kennis over de machines, de onderdelen en de besturing. Het is bijvoorbeeld erg belangrijk om in een trommelmotor te investeren. Dit zorgt ervoor dat de transportbanden waar de producten op liggen krachtig worden aangedreven. Een goede trommelmotor is dus essentieel voor de machines in een fabriek. Zorg dat je intern mensen hebt die met de leveranciers van de machines kunnen meepraten.

Hygiëne en gezondheid

Een fabriek moet schoon zijn. Zeker wanneer het gefabriceerde product voeding gerelateerd is. hygiëne is ook belangrijk voor de gezondheid van de medewerkers. Wanneer je een voeding gerelateerd product fabriceert moet je niet hebben dat een medewerker ziek raakt vanwege hygiëne. Wat we hier zien is een vicieuze cirkel. Werk je niet met voeding gerelateerde producten? Houd je fabriek alsnog goed schoon. Zo voorkom je onnodig ziekteverzuim. Wanneer je in de voedingsbranche zit, zorg er dan voor dat je de standaardmethode HACCP hanteert of een gebruik maakt van een hygiënecode.

Medewerkers betrekken bij beslissingen

Wanneer het bestuur voor een ingrijpende (positieve of negatieve) beslissing komt te staan is het altijd goed om de medewerkers daarbij te betrekken. Beslissingen worden vaak 100% top-down gepresenteerd. Het voelt voor de medewerkers algauw alsof er 2 kampen zijn: het bestuur en de uitvoerende medewerkers. De managers op de werkvloer zijn het verbindstuk tussen het bestuur en de medewerkers. Zij moeten er op toezien dat beide partijen elkaar respecteren en naar elkaar luisteren.

Werkdruk en teambuilding

Ontspanning is goed. Hard werken is goed. Vind daar een balans in. Je hebt vrij weinig aan medewerkers die de werkdruk niet aankunnen omdat de transportbanden te hard staan. Zorg zo nu en dan voor belegde broodjes in de pauze en trakteer je medewerkers eens op een avondje uit!