Afgelopen jaar minder overvallen en inbraken

In de media is de afgelopen tijd veel aandacht geweest voor inbraken en veiligheid voor burgers. De Minister heeft al enkele initiatieven geïntroduceerd die cybercrime moeten beperken. Ook startte hij het ‘Donkere Dagen Offensief’ dat inbraak tegen moest gaan. Het blijkt te helpen. Want in afgelopen jaar werden er ongeveer 5 procent minder woninginbraken gepleegd in vergelijking met vorig jaar.

Gerard Bouman, de korpschef van de Nationale Politie, vertelde over de resultaten in een televisieprogramma dat ‘Knevel en Van den Brink’ heet. Hierin gaf hij feitelijke cijfers maar hij gaf ook zijn eigen opvattingen over criminaliteit. Het aantal straatovervallen daalde met 18 procent terwijl er in vergelijking met jaren geleden zelfs een daling van 45 procent wordt gemeten.

Tegenwoordig minder criminaliteit

Bouman is het eens met de stelling dat criminaliteit in Nederland de laatste jaren minder wordt. “Als we er vanuit gaan dat mensen nog steeds evenveel melding maken, dan durf ik te zeggen dat er minder criminaliteit is”, vertelt de korpschef. Hij meent dat er nog genoeg ruimte is voor verbetering maar dat het aan veel verschillende factoren ligt. Wel kan de pakkans van daders bijvoorbeeld omhoog.

De opzet van de Nationale politie is veranderd en volgens Bouman kan dat de daling in misdaadcijfers verklaren. Het team wordt effectiever ingezet waardoor er meer daders gepakt worden. Ook nemen mensen meer maatregelen om zich tegen inbraak te beschermen. Denk aan een goede raamsluiting voor de kozijnen of een cilinderslot waarbij de cilinder niet uitsteekt.

Winkeliers

Onlangs werd er nog een uitzending besteed aan een horeca-ondernemer die zijn zaak beschermde. En dat door een gewapende overvaller achterna te gaan. Toch blijkt dat het aantal overvallen in deze sector met een kwart is afgenomen. Detailhandelaren zagen het aantal berovingen met 33 procent afnemen. Waarschijnlijk zijn de criminelen beter op hun hoede en weten ze dat burgers steeds vaker het eigen heft in handen nemen.