BHV cursus Eindhoven? Saasen Groep introduceert eigen locatie!

Bent u op zoek naar een BHV cursus in Eindhoven? Dan kunt u vanaf begin 2016 ook terecht in de Eindhovense vestiging van Saasen Groep. Deze organisatie richt zich op veiligheid en preventie en heeft tal van cursussen op dit gebied in haar portefeuille. Tot op heden werden deze cursussen gegeven op de volledig ingerichte leslocatie in Mierlo. Gezien de betere bereikbaarheid is onlangs besloten ook een vestiging te openen in het nabijgelegen Eindhoven; gemakkelijk te bereiken voor cursisten uit de regionen Den Bosch, Tilburg, Helmond, Veghel, Weert en omstreken.

Het belang van goed opgeleide bedrijfshulpverleners

Goed opgeleide bedrijfshulpverleners zijn van groot belang voor uw organisatie. Een BHV cursus zorgt ervoor dat uw medewerkers weten wat ze moeten doen wanneer er een noodsituatie ontstaat op de werkvloer. Zij zijn in staat eerste hulp te verlenen aan slachtoffers, weten welke maatregelen ze moeten treffen om een brand te bestrijden en kunnen het pand ontruimen wanneer dit noodzakelijk is. Afhankelijk van de soort organisatie en het aantal medewerkers wordt bepaald hoeveel BHV’ers u verplicht moet opleiden.

Geldigheidsduur BHV certificaat

Wordt het BHV certificaat behaald, dan is deze vervolgens één jaar geldig. Om het certificaat te verlengen moet een herhalingsmodule worden gevolgd waarin opnieuw wordt gekeken of u over de benodigde kennis en vaardigheden beschikt. Gezien het feit dat een BHV cursus regelmatig moet worden herhaald, is een gunstige locatie van groot belang bij de keuze van een opleidingscentrum. Men moet immers minimaal ééns per jaar naar de leslocatie afreizen.

BHV cursus in Eindhoven op een vaste locatie

Momenteel zijn er verschillende partijen die een BHV cursus in Eindhoven aanbieden. Vaak vinden deze trainingen echter niet plaats op een vaste leslocatie, maar wordt er gebruik gemaakt van de faciliteiten van een hotel of zalencentra. Saasen Groep pakt het anders aan en richt een vaste locatie in die specifiek zal worden ingericht voor het verzorgen van BHV cursussen en andere veiligheidsopleidingen. Men heeft zelf gecertificeerde instructeurs in huis die de cursussen op deze locatie zullen gaan verzorgen.

Precieze locatie wordt een dezer dagen gepresenteerd

Bent u op zoek naar een BHV cursus in Eindhoven? Dan kunt u vanaf 2016 dus terecht bij Saasen Groep. De precieze locatie is nog niet bekend maar wordt waarschijnlijk een dezer dagen gepresenteerd.