Scheiden voor rooms-katholieken kerk gaat sneller

De laatste 300 jaar is er vrij weinig veranderd bij de kerk als het gaat om scheiden voor de kerk. Recentelijk is er een grote wijziging gekomen dat het mogelijk maakt voor rooms-katholieken om op eenvoudige wijze van elkaar te scheiden voor de kerk na een huwelijk.

Groot taboe

Scheiden is tot op heden nog steeds een groot taboe in de rooms-katholieke kerk. Een huwelijk zou voor altijd moeten zijn en deze gedachte is nog steeds niet veranderd. De enige manier om te kunnen scheiden voor de kerk is door het huwelijk met terugwerkende kracht ongeldig te laten verklaren. Hierna kan men weer met iemand anders trouwen voor de kerk. Doe je dit niet, dan behoor je niet meer tot de communie en word je uitgesloten. Deze procedure was echter altijd zeer omslachtig, maar daar is nu dus verandering in gekomen.

Twee tribunalen

De procedure ging voorheen als volgt te werk: het huwelijk werd ongeldig verklaard door twee rooms-katholieke tribunalen. Zij beoordelen of er factoren aanwezig zijn die maken dat het huwelijk in de eerste plaatst niet had gesloten mogen worden. Denk daarbij aan dwang of onvolwassen deelnemers van het huwelijk. Dit tribunaal was niet in een dag gehouden, maar kon wel anderhalf jaar in beslag nemen en kon pas plaatsvinden ná de daadwerkelijke echtelijke scheiding voor de staat. Dat laatste neemt al snel maanden in beslag.

Spoedprocedure

Hier komt nu dus verandering in. Het zal vanaf nu veel sneller gaan, doordat er maar één tribunaal aan te pas hoeft te komen om een huwelijk ongeldig te laten verklaren. Sommigen mensen kunnen voortaan ook in aanmerking komen voor een spoedprocedure. Hiervoor moeten beide partijen het eens zijn voor de scheiden en moeten ze alles hebben geprobeerd om het huwelijk te laten lukken, door bijvoorbeeld met een mediator gepraat te hebben. De bisschop kan dan besluiten het huwelijk ongeldig te verklaren.

Snel besluit

Het is een opvallende wijziging in gang van zaken, omdat de rooms-katholieke kerk bekend staat om zijn houding tegenover het huwelijk en scheiding. Scheiden was en is taboe, maar de paus heeft er niet lang over hoeven nadenken om de wijziging goed te keuren. Vorig jaar beloofde de paus dat juristen van de kerk de huwelijksregels onder de loep zouden nemen en een jaar later is de wijziging al doorgevoerd.