Psychologische behandelingen en de verzekering

Voor sommige mensen is het soms noodzakelijk om op zoek te gaan naar psychische hulp, omdat ze het goed kunnen gebruiken en het soms ook nodig is. Het is echter voor een hoop mensen onduidelijk hoe het precies zit met de vergoeding die je zorgverzekering vergoed. De regels zijn sinds 2013 weer aangepast en er zijn dus ook nieuwe regels op het gebied van psychologie Delft Daarnaast is het hele zorgverzekerings systeem helemaal omgehaald en is het lastig om nou precies te weten wat je wel vergoed krijgt en wat niet.

Sinds 1 januari 2014 kun je behandeld worden bij je eigen huisarts, als je psychische klachten hebt. Deze hulp valt wel in de basisverzekering. Mocht het echter zo zijn dat de huisarts je niet verder kan behandelen dan kun je doorgestuurd worden naar de Basis GGZ of gespecialiseerde GGZ. Voor het grootste gedeelte zal de zorgverzekeraar de behandeling vergoeden, maar je moet ook nog rekening houden met de eigen risico kosten die verplicht zijn bij uw zorgverzekering. In 2014 hoeft er geen eigen bijdragen meer worden betaald bij psychologische hulp of een e-health behandeling.

De behandelingen die worden gedaan door de huisarts of praktijkondersteuner vallen in de basisverzekering en hiervoor hoeft ook geen eigen risico te worden betaald. Mocht de huisarts niet voldoende kunnen helpen dan wordt je doorgestuurd naar de basis GGZ of gespecialiseerde GGZ. Deze vormen wordt geheel of gedeeltelijk vergoed afhankelijk van je zorgverzekeraar. Het is daarom ook aan te raden om eerst de poliswaarden door te nemen of gewoon de verzekeraar te bellen en het te vragen.

Speciale therapieën worden meestal niet vergoed door de verzekering. Hierbij moet je denken aan aanpassingsstoornissen zoals een burn-out. Sommige worden echter wel vergoed mits je bepaalde indicaties hebt.

Er wordt dus nog flink wat vergoed als het neerkomt op een psychische behandeling.