4 methodes voor een nieuw gebit

Een gebit aan laten meten is niet iets wat men op jonge leeftijd al graag wil laten doen. Vaak is het op latere leeftijd helaas niet te vermijden. Toch bestaan er veel verschillen in de soorten protheses. In dit artikel wordt er ingegaan op de verschillende mogelijkheden.

Een volledig kunstgebit

Wanneer iemand geen tanden meer heeft dan zal er een volledig kunstgebit aangemeten moeten worden. Het kan wel zijn dat dit alleen onder is omdat er bovenin nog wel tanden zitten. Besluit men om een kunstgebit te nemen dan wordt er in overleg bekeken wat het beste is voor die persoon. Zaken als kleur, vorm en stand van de tanden worden bekeken om een goed passend en functionerend gebit te maken.

Een gedeeltelijk kunstgebit

In tegenstelling tot het volledig kunstgebit zijn er bij een gedeeltelijk kunstgebit nog wel natuurlijke tanden aanwezig. Hier kan door gebruik te maken van het bestaande gebit een gedeeltelijk kunstgebit worden gemaakt. Mochten overige natuurlijke tanden in de loop der tijd toch verloren raken dan hoeft er niet meteen een geheel nieuw gebit aangemeten te worden. Met wat aanpassingen kan het bestaande gebit omgetoverd worden tot een nieuw passend gebit.

De frame prothese

Deze is in principe te vergelijken met een gedeeltelijke prothese. Het verschil is het gebruik van materiaal. Bij een frame prothese wordt gebruik gemaakt van metaal terwijl er bij een gedeeltelijke prothese gebruik wordt gemaakt van kunststof. Een voordeel van de frame prothese is het formaat. Door het gebruik van metaal is de constructie kleiner én bovendien duurzamer. Daarnaast is het gevoel van warm of koud beter voelbaar. Een nadeel is dat sommige mensen de metalen ankertjes als storend kunnen ervaren, maar dat kan gedeeltelijk verholpen worden.

Het klikgebit op implantaten

Een optie met veel mogelijkheden, maar wel het meest gebruikt op de onderkaak. Door op implantaten bepaalde knopjes te schroeven kan de prothese op de onderkaak geklikt worden. De manier waarop en met wat voor methode is erg uiteenlopend. In overleg met een tandprotheticus wordt er gekeken naar de beste oplossing. Een groot voordeel van dit gebit is de lange levensduur.