Mentorschap en hoe je het kunt aanvragen

Mentorschap
Wat is mentorschap? Wanneer iemand  door een handicap of ziekte niet in staat is om voor zichzelf te beslissen én als er niemand is uit de directe omgeving om te helpen kan een mentor aangewezen worden om voor hem/haar de belangen te behartigen. Omdat dit werk heel belangrijk is wordt de mentor door de kantonrechter benoemd.  De mentor moet integer zijn en altijd de belangen en wensen van zijn cliënt voorop stellen.

Wat betekent dit in de praktijk?

De mentor moet regelmatig de cliënt bezoeken en voortdurend op de hoogte stellen van de persoonlijke situatie van de cliënt.  Dit betekent dat er vaak overleg moet zijn met bijvoorbeeld de zorgverleners. De mentor moet een vertrouwensband opbouwen met de client.

Wat is het verschil tussen bewindvoering en mentorschap?
Een bewindvoerder en mentor worden beiden door de kantonrechter benoemd en moeten  de belangen van de cliënt behartigen.  Het verschil met bewindvoering is dat het hierbij uitsluitend om het financiële beheer van de cliënt gaat. Dit betekent het voeren van een financiële administratie, betalen van de rekeningen, aanvragen van zorg- en huur toeslagen en het doen van de jaarlijkse aangiften bij de belasting.

Mentorschap aanvragen?

Mentorschap aanvragen is betrekkelijk eenvoudig. Allereerst moet er een aanvraag  voor mentorschap  worden ingediend bij de kantonrechter in het gebied waar de aanvrager woont.  Er moet een ingevuld  formulier “verzoek tot instelling van mentorschap” worden opgestuurd naar de kantonrechter.  De meeste mentoren verlenen voor het aanvragen ondersteuning.  het beste kunt u eerst contact leggen met een mentor.  Die de benodigde formulier invult.  Vervolgens  moet er  ook een akkoordverklaring komen van familieleden.  Ook de mentor zal een verklaring moeten afleggen dat hij/zij bereid is om op te treden als mentor.  De  mentor moet jaarlijks op verzoek van de kantonrechter een verslag indienen met daarin de verschillende activiteiten die de mentor heeft uitgevoerd voor de cliënt.

Hoe vind ik een goede mentor?

Mentorschap is een verantwoordelijke en belangrijke functie.  Van belang is dus dat u bij het zoeken naar een goede mentor hoge kwaliteitseisen verwacht.  Allereerst kijkt u of de mentor de juiste opleidingen heeft gedaan en is aangesloten bij een beroepsvereniging.  Wanneer een mentor is aangesloten bij een beroepsvereniging dient de mentor jaarlijks verschillende bijscholingscursussen te doen. Kennis van de gezondheidszorg is een pré.  Verder is het belangrijk dat de mentor zit goed kan inleven in de cliënt.  Ouderen met veel levenservaring zijn meestal uitstekend geschikt voor een mentorschap.