Hoe weet je of je een eetstoornis hebt en wat kun je eraan doen?

Eetstoornis, een tafel met heel weinig spartaans eten.

Eten is belangrijk voor je gezondheid. Je hebt eten nodig om te groeien, te bewegen en te leven. Maar soms heb je problemen met eten. Je eet te veel of te weinig. Ook ben je bang om dik te worden of juist te dun. Je voelt je niet goed over jezelf en je lichaam. Dan kun je een eetstoornis hebben.

Een eetstoornis is een ziekte waarbij je een ongezonde relatie hebt met eten. Het kan je leven erg moeilijk maken. Je kunt lichamelijke en psychische klachten krijgen. Je kunt ook problemen krijgen met je familie, vrienden, school of werk.

In dit artikel lees je meer over eetstoornissen. Je leert wat de symptomen zijn, hoe ze ontstaan en hoe je ze kunt behandelen. Ook krijg je tips om jezelf te helpen als je een eetstoornis hebt of denkt te hebben.

Wat zijn de soorten eetstoornissen?

Er zijn verschillende soorten eetstoornissen. De bekendste zijn:

Wat zijn de symptomen van een eetstoornis?

De symptomen van een eetstoornis kunnen per persoon verschillen. Maar er zijn wel een aantal dingen die vaak voorkomen bij mensen met een eetstoornis:

 • Je bent veel bezig met eten, gewicht en uiterlijk. Dan denk je de hele dag aan eten of juist niet eten. Je weegt jezelf vaak of kijkt veel in de spiegel. Dan vergelijkt jezelf met anderen en bent ontevreden over hoe je eruitziet.
 • Lichamelijke klachten. Door te veel of te weinig eten kun je allerlei klachten krijgen. Bijvoorbeeld hoofdpijn, buikpijn, misselijkheid, duizeligheid, vermoeidheid, haaruitval, koude handen en voeten, hartkloppingen of menstruatieproblemen.
 • Je hebt psychische klachten. Door een eetstoornis kun je ook last krijgen van angst, depressie, stress, schaamte, schuldgevoelens, eenzaamheid of zelfhaat.
 • En je hebt sociale problemen. Ook door een eetstoornis kun je je terugtrekken uit het contact met anderen. Je vermijdt situaties waarin eten een rol speelt, zoals feestjes of uit eten gaan. Je liegt over wat en hoeveel je eet of drinkt. En je hebt ruzie met je familie of vrienden over je eetgedrag.

Hoe ontstaat een eetstoornis?

Er is niet één oorzaak voor het ontstaan van een eetstoornis. Het is meestal een combinatie van verschillende factoren die invloed hebben op elkaar. Deze factoren kunnen zijn:

 • Persoonlijke factoren. Dit zijn dingen die met jou als persoon te maken hebben. Bijvoorbeeld je karakter, je zelfvertrouwen, je emoties of hoe je omgaat met problemen.
 • Biologische factoren. Dit zijn dingen die met je lichaam te maken hebben. Bijvoorbeeld je genen, je hormonen of hoe gevoelig je bent voor beloning of straf.
 • Sociale factoren. Dit zijn dingen die met de mensen om je heen te maken hebben. Bijvoorbeeld hoe ze met jou omgaan, wat ze van jou verwachten of hoe ze jou beïnvloeden.
 • Culturele factoren. Dit zijn dingen die met de maatschappij waarin je leeft te maken hebben. Bijvoorbeeld de normen en waarden die gelden, de rol van de media of de schoonheidsidealen die worden voorgeschoteld.

Hoe wordt een eetstoornis behandeld?

Een eetstoornis is een ernstige ziekte die niet vanzelf overgaat. Het is belangrijk om hulp te zoeken als je denkt dat jij of iemand die je kent een eetstoornis heeft.

De eerste stap is om naar de huisarts te gaan en eerlijk te vertellen wat er aan de hand is. De huisarts kan dan samen met jou kijken wat de beste behandeling voor jou is.

De behandeling van een eetstoornis bestaat meestal uit twee onderdelen:

 • Therapie. Dit is gesprekken voeren met een psycholoog of een andere hulpverlener over jouw problemen met eten en hoe die zijn ontstaan. Je leert dan om anders naar jezelf en naar eten te kijken en om beter om te gaan met moeilijke gevoelens en situaties.
 • Voedingsadvies. Dit is begeleiding krijgen van een diëtist of een andere deskundige over wat gezond eten is en hoeveel jij nodig hebt om gezond te blijven of te worden.

De behandeling kan individueel zijn of in groepsverband plaatsvinden.

Wat kun jij zelf doen als jij (of iemand die jij kent) last heeft van een eetstoornis?

Als jij (of iemand die jij kent) last heeft van een eetstoornis, dan kun jij zelf ook iets doen om daarvan af te komen of om ermee om te gaan:

 • Zoek hulp. Het is heel moeilijk om alleen van een eetstoornis af te komen
 • Praat erover . Het helpt om erover te praten met iemand die jij vertrouwt
 • Zoek steun . Het helpt om steun te zoeken bij mensen die jou begrijpen
 • Zorg goed voor jezelf . Het helpt om goed voor jezelf te zorgen door genoeg te slapen
 • Doe leuke dingen . Het helpt om leuke dingen te doen waar jij blij van wordt

Tot slot

Eten is belangrijk voor onze gezondheid en ons welzijn.

Maar soms kan eten ook problematisch worden.

Dan spreken we van een eetstoornis.

Een eetstoornis is een ziekte waarbij iemand een ongezonde relatie heeft met eten.

Er zijn verschillende soorten eetstoornissen.

Ze hebben allemaal hun eigen symptomen,

oorzaken

behandeling

Eten kan dan erg moeilijk worden

Maar er is hoop

Er is hulp beschikbaar

En er zijn dingen die jij zelf kunt doen

Om beter met eten om te gaan

En weer gezond en gelukkig te worden

Plaats een reactie