Hoe kunstmatige intelligentie de gezondheidszorg goedkoper kan maken

Kunstmatige intelligentie als robot bij een schoolbord in de gezondheidszorg.

De gezondheidszorg in Europa staat voor grote uitdagingen. De vergrijzing, de toename van chronische ziekten, de pandemie en de verwachtingen van de patiënten zorgen voor een stijgende vraag naar zorg. Tegelijkertijd zijn de middelen beperkt en de kosten hoog. Hoe kan de zorgsector deze problemen aanpakken met kunstmatige intelligentie en tegelijkertijd de kwaliteit en de toegankelijkheid van de zorg waarborgen?

Een mogelijke oplossing is het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) in de zorg. AI is een verzamelnaam voor technologieën die in staat zijn om taken uit te voeren die normaal gesproken menselijke intelligentie vereisen. Zoals leren, redeneren en beslissen. AI kan helpen om data te verwerken, inzichten te genereren en acties te ondernemen die de zorg efficiënter en effectiever kunnen maken.

In dit artikel bespreken we hoe AI kan bijdragen aan drie belangrijke aspecten van de zorg. Het verbeteren van processen, het verbeteren van de patiëntenervaring en het optimaliseren van specifieke zorgtrajecten. We geven ook voorbeelden van hoe AI al wordt toegepast in de praktijk. En welke potentiële besparingen en voordelen het kan opleveren. Ten slotte gaan we in op de kansen en uitdagingen die AI met zich meebrengt voor de zorgsector.

Kunstmatige intelligentie kan processen in de zorg verbeteren

De zorgsector bestaat uit een reeks gecompliceerde en veelzijdige processen, die veel data en coördinatie vergen. Denk bijvoorbeeld aan HR-processen, financiële processen, supply chain management en autorisaties. Deze processen kunnen tijdrovend, foutgevoelig en kostbaar zijn als ze handmatig of met verouderde systemen worden uitgevoerd.

AI kan helpen om deze processen te automatiseren, te stroomlijnen en te optimaliseren. Met AI kunnen data sneller en nauwkeuriger worden verzameld, geanalyseerd en gerapporteerd. Ook kunnen ook patronen, trends en afwijkingen worden gedetecteerd, die kunnen leiden tot betere beslissingen en acties. Met AI kunnen ook taken worden gedelegeerd of overgenomen door machines, waardoor personeel zich kan richten op meer waardevolle of complexe activiteiten.

Een voorbeeld van hoe AI processen in de zorg kan verbeteren is het gebruik van chatbots of virtuele assistenten. Deze kunnen communiceren met patiënten of medewerkers via tekst of spraak, om zo informatie te verstrekken, afspraken te maken, vragen te beantwoorden of feedback te verzamelen. Een ander voorbeeld is het gebruik van robotica of drones. Dit om materialen of medicijnen te vervoeren of te leveren, waardoor tijd en kosten worden bespaard.

Volgens een onderzoek van PwC kan AI in de zorg in Europa meer dan 170 miljard euro besparen op kosten voor obesitas, dementie en borstkanker. Een deel van deze besparing komt voort uit het verbeteren van processen in de zorg met behulp van AI.

AI kan de patiëntenervaring in de zorg verbeteren

Een ander belangrijk aspect van de zorg is de patiëntenervaring. Dit heeft betrekking op hoe patiënten zich voelen over hun interactie met de zorgaanbieders, hun behandeling en hun resultaten. Een goede patiëntenervaring kan leiden tot een hogere tevredenheid, loyaliteit en betrokkenheid bij de zorg.

Kunstmatige intelligentie kan specifieke zorgtrajecten optimaliseren

Naast het verbeteren van processen en de patiëntenervaring in de zorg, kan AI ook helpen bij het optimaliseren van specifieke zorgtrajecten. Dit zijn de stappen die een patiënt doorloopt vanaf het moment dat hij of zij een gezondheidsprobleem heeft. Tot het moment dat hij of zij hersteld is of een stabiele toestand heeft bereikt. Deze stappen kunnen bestaan uit preventie, screening, diagnose, behandeling, nazorg en monitoring.

AI kan helpen om deze stappen te verbeteren door data te gebruiken om risico’s te identificeren. Ook om symptomen te herkennen, diagnoses te stellen, behandelingen te personaliseren, resultaten te voorspellen en complicaties te voorkomen. AI kan ook helpen om de communicatie en de coördinatie tussen de verschillende zorgverleners en de patiënt te verbeteren.

Voorbeelden Kunstmatige intelligentie in de zorg

Een voorbeeld van hoe kunstmatige intelligentie specifieke zorgtrajecten kan optimaliseren is het gebruik van AI voor het aanpakken van obesitas bij kinderen. Obesitas is een ernstig gezondheidsprobleem dat kan leiden tot diabetes, hart- en vaatziekten en andere aandoeningen. Met AI kunnen kinderen worden gemonitord op hun gewicht, voeding en lichaamsbeweging. Ook kunnen ook interventies worden aangeboden die zijn afgestemd op hun behoeften en voorkeuren. Met AI kunnen ook de effectiviteit en de kosten van deze interventies worden geëvalueerd.

Een ander voorbeeld is het gebruik van AI voor de diagnose en behandeling van dementie. Dementie is een aandoening die het geheugen, het denken en het gedrag aantast. Ook met AI kunnen cognitieve tests worden afgenomen om vroegtijdig tekenen van dementie op te sporen. Met AI kunnen ook beeldvormende technieken worden gebruikt om de hersenen te scannen op afwijkingen. Met AI kunnen ook medicijnen of therapieën worden voorgeschreven die zijn aangepast aan het type en het stadium van dementie.

Een derde voorbeeld is het gebruik van kunstmatige intelligentie voor de diagnose en behandeling van borstkanker. Borstkanker is een veelvoorkomende vorm van kanker die vooral vrouwen treft. Met AI kunnen mammografieën of andere scans worden geanalyseerd om tumoren te detecteren. Ook kunnen ook biopsieën of andere tests worden uitgevoerd om de kenmerken en de agressiviteit van de tumor te bepalen. Met AI kunnen ook behandelplannen worden opgesteld die rekening houden met de genetische en moleculaire factoren van de tumor.

Volgens het onderzoek van PwC kan AI in de zorg in Europa meer dan 170 miljard euro besparen. Dit op kosten voor obesitas, dementie en borstkanker. Een groot deel van deze besparing komt voort uit het optimaliseren van specifieke zorgtrajecten met behulp van AI.

Conclusie

Kunstmatige intelligentie is een krachtige technologie die de gezondheidszorg efficiënter en goedkoper kan maken. Door data te gebruiken om inzichten en acties te genereren, kan AI helpen om processen te verbeteren. Ook de patiëntenervaring te verbeteren en specifieke zorgtrajecten te optimaliseren. Dit kan leiden tot betere uitkomsten voor de patiënten. En natuurlijk lagere kosten voor de zorgaanbieders en een hogere kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg.

Kunstmatige intelligentie biedt echter ook uitdagingen voor de zorgsector. Deze hebben onder meer betrekking op ethische, juridische en sociale kwesties, zoals privacy, verantwoordelijkheid en vertrouwen. Ook zijn er technische en organisatorische obstakels, zoals interoperabiliteit, standaardisatie en schaalbaarheid. Om deze uitdagingen aan te gaan, is er behoefte aan een samenwerking tussen alle belanghebbenden in de zorg.

Plaats een reactie