Hernia klachten? Therapie en behandelingen bij KPR

Hernia klachten
Hernia klachten kunnen overal optreden in de rug. Maar wordt het meest gezien in het onderste deel van de rug en in de nek. Het gevolg van een hernia kan o.a. rugpijn zijn, of als de hernia hoger gelegen is, nekpijn. De pijn als gevolg van een hernia is heftig. En maakt dat u niet meer kunt functioneren zoals u gewend bent. Een hernia geeft vaak al direct klachten bij het opstaan.

Vaak is een operatie nodig maar na verloop van tijd kunnen de hernia klachten weer terugkomen. Er zijn verschillende oorzaken voor een hernia, zoals een ongeval, het ouder worden maar ook een scheef bekken kan hernia klachten veroorzaken. Als reguliere behandelingen onvoldoende resultaat bieden, is het de moeite waard na te laten gaan of uw hernia het gevolg is van een scheef bekken. Bij KPR kunt u laten nagaan of uw bekken scheef staat. En behandelingen ondergaan om uw bekken weer de neutrale positie te laten innemen.

Onbegrepen hernia klachten

Een hernia is het gevolg van problemen met de wervelkolom; er ontstaat een uitstulping tussen twee wervels die drukt op omliggend weefsel met pijnklachten tot gevolg. Zeker als de uitstulping drukt op zenuwen kunt u heftige pijn ervaren. Vaak met uitstraling en pijnklachten naar de benen, de heupen en/of de armen. Een scheef bekken kan ontstaan door een verkeerde houding, een ongeluk, een val of struikelen en het lichaam zal trachten de scheefstand van het bekken te compenseren. De wervelkolom zal in dergelijke gevallen enigszins draaien. Waardoor wervels en tussenwervels in de verdrukking komen met als mogelijk gevolg hernia klachten. KPR-therapie is erop gericht het bekken in een neutrale positie te brengen waardoor ook de wervelkolom weer de oorspronkelijke positie kan innemen.

KPR-therapie bij hernia

Deze therapie voor hernia klachten bestaat uit een intakegesprek, een eerste onderzoek en vervolgbehandelingen. Het onderzoek en de behandelingen zijn pijnloos. Soms is al na één behandeling effect te bemerken en doorgaans volstaan drie behandelingen. Maak een afspraak met KPR als u wilt weten of uw bekken scheef staat. En wat mogelijk een oorzaak kan zijn voor uw klachten.