Gelderland pakt overgewicht aan

Het CBS constateerde dat in de afgelopen 30 jaar het percentage Nederlanders welke te kampen hebben met overgewicht explosief is gegroeid. Was in de jaren tachtig nog zo’n 27% van de Nederlanders (4 jaar en ouder) te zwaar, in 2011 is dit gegroeid naar zo’n 41%. Het gaat hierbij om mensen die matig tot zwaar overgewicht hebben. We spreken van matig overgewicht bij een BMI van tussen de 25 en 30, en van ernstig overgewicht vanaf BMI hoger dan 30. In de afgelopen 30 jaar is gemiddeld genomen het overgewicht bij volwassenen met ruim 50% toegenomen en bij jongeren met ruim 40%!

Het percentage van mensen met overgewicht lijkt in de jaren erna zeker niet te zijn afgenomen. Het is daarmee ook in Gelderland een actueel en structureel probleem. Zo hebben in Gelderland ruim 46.000 kinderen overgewicht. Het is de hoogste tijd om wat aan dit probleem te gaan doen. Het is iedereen wel bekend dat overgewicht grote gezondheidsrisico’s met zich meebrengt.

De oorzaken van overgewicht

De belangrijkste oorzaken van overgewicht zijn leefstijl gerelateerd. Dit heeft alles te maken met de persoonlijke energiebalans. Ieder persoon heeft een bepaalde calorie behoefte per dag. Voeding levert calorieën en beweging verbrand calorieën. Zodra de inname en verbranding van calorieën in balans zijn blijft je gewicht stabiel. Neem je meer calorieën in dan je lichaam nodig heeft dan kom je aan. Uiteraard zijn er producten die je een duwtje in de rug kunnen geven bij het afvallen, maar uiteindelijk gaat het om je energiebalans en moet je het zelf doen. Als je gaat afvallen en je wilt hierbij producten gebruiken, kies dan voor producten die je structureel verder helpen. Zo geeft de pagina afvallen op goedkoopsnelafvallen.nl je relatief veel achtergrond informatie over de theorie van afvallen en producten die je daarbij kunnen ondersteunen.

De aanpak van overgewicht in Gelderland

Om overgewicht goed te kunnen aanpakken is inzicht nodig in de oorzaken. Een makkelijk dieet lijkt soms de oplossing maar de oorzaken van overgewicht liggen erg diep. Het blijkt dat gewoonte, gemak, geld en genot belangrijke oorzaken zijn van overgewicht. De keus om gezonder te eten moet vooral makkelijker en gewoner worden. In de praktijk is dit vooral heel erg lastig. Vandaar dat ook in de provincie Gelderland een aantal initiatieven ontplooid zijn om overgewicht structureel aan te pakken. Zo zijn er op scholen specifieke programma’s gericht op leefstijl verbetering uitgerold. Ook krijgen gemeenten financiële ondersteuning vanuit de overheid bij projecten om overgewicht tegen te gaan en zijn er projecten zoals Jongeren op gezond gewicht (JOGG) en het leefstijlprogramma B-Fit gericht op het onderwijs en peuterspeelzalen.

Gezond eten moet weer gewoon worden. Hiervoor is bewustwording van wat we eten essentieel. In ons huidige voedselaanbod zit het probleem dat er een groot aanbod is van calorierijk en ongezond voedsel dat ook vaak nog eens relatief goedkoop is.