Fysiotherapeuten positief over directe toegang

In 2006 vond er een omslag plaats in de wereld van de fysiotherapeuten. Patiënten konden zonder huisartsverwijzing gebruik maken van de diensten fysiotherapeut. Fysiotherapeuten hadden verwacht een veel grotere toestroom aan patiënten te krijgen dan in werkelijkheid het geval was. De patiëntenstroom bij fysiotherapiepraktijken is wel ietwat toegenomen, maar niet zoveel als verwacht. Dit blijkt uit cijfers van onderzoekers van het Nivel. De onderzoeksresultaten staan in een publicatie beschreven.

Vergrijzing

Het ministerie van VWS had besloten om de fysiotherapie direct open te stellen voor patiënten, zonder dat daar een verwijzing voor nodig is. Bij de invoering van deze nieuwe regelgeving waren artsen en fysiotherapeuten al bang dat ze de grote toestroom niet aan zouden kunnen, maar die angst was dus niet terecht, zo concludeert Ilse Swinkels, onderzoekster van Nivel. Er is wel degelijk een lichte stijging te constateren, maar dat is niet direct te linken aan de directe toegang. Het is eerder te verklaren door vergrijzing en steeds groter wordende groep chronisch zieken die hiermee gepaard gaan. Daar komt bij dat de behandelingen ook zijn veranderd en soms ook worden verkort. Ook vinden fysio’s het niet voor iedereen nodig om een behandeling te starten.

Kortste weg

Fysiotherapeuten zien dat patiënten vaker rechtstreeks op hun stoep staan dan dat ze worden doorverwezen, zo ook fysiotherapie Goirle. Logisch, want ze kiezen voor de kortste en makkelijkste weg. De fysiotherapeuten hebben hier helemaal geen problemen mee, omdat ze zelfstandiger te werk kunnen gaan. Een nadeel hiervan is echter wel dat het een hoop administratie met zich meebrengt. Alle cijfers en conclusies staan uitgebreid beschreven in het wetenschappelijke tijdschrift Physical Therapy.

Cijfers

Uit de meest recente cijfers van NïVEL Zorgregistraties blijkt dat vanaf 2004 tot 2009 vooral de rug- schouder- en nekklachten afnamen bij huisartsen. Daarentegen namen de knieklachten juist toe. De patiënten die op eigen houtje aankloppen bij de fysio krijgen gemiddeld drie behandelen minder dan de doorverwezen patiënten.