Eigen risico bij zorgverzekeringen

Zorgverzekeringen maken allemaal gebruik van het zogenaamde eigen risico. Dit eigen risico zorgt ervoor dat misbruik van de zorgverzekering tegengegaan wordt.

Verschil verplicht en vrijwillig eigen risico
Zorgverzekeringen maken gebruik van een verplicht eigen risico. Als je zorg nodig hebt, moet je eerst zelf geld betalen, het zogeheten eigen risico. Zo wordt er minder snel misbruik gemaakt van de verzekering. Er bestaat ook vrijwillig eigen risico. Je zorgverzekering bestaat uit premie die je iedere maand betaalt, en het eigen risico. Wanneer het eigen risico hoog is, wordt de premie lager. Als je kiest voor een hogere premie, is je eigen risico laag. Je kunt dus kiezen voor een hoog eigen risico. Als je gezond bent en dus weinig kans hebt om ziek te worden, kan je veel geld besparen.

Wanneer betaal je eigen risico?
Je bent verplicht eigen risico te betalen over zorg uit de basisverzekering. Hieronder valt bijvoorbeeld medicijnen, ziekenhuisopnames, bloedprikken en ambulancevervoer.

Aanpassen eigen risico
De hoogte van je eigen risico staat gegeven op je polisblad van je verzekering. Je kunt het eigen risico voor je zorgverzekering een keer per jaar aanpassen. Dit kan je aan het einde van het jaar doen, het eigen risico gaat dan per 1 januari van het volgende jaar in. De reden dat je het maar een keer per jaar kan aanpassen is misbruik. Mensen die ineens ziek worden kunnen zo niet ineens hun eigen risico enorm omlaag zetten.

Hoe hoog is het eigen risico?
Het eigen risico is in 2016 vastgesteld op 385 euro. Het verplicht eigen risico geldt voor de basisverzekering en meerderjarigen die verzekerd zijn. De hoogte van het eigen risico wordt ieder jaar vastgesteld op Prinsjesdag. De hoogte van het eigen risico lijkt ieder jaar steeds op te lopen. In 2011 was het bijvoorbeeld nog maar 220 euro. Dit is dus flink opgelopen.

Denk dus goed na over je eigen situatie wanneer je een zorgverzekering af gaat sluiten. Probeer ook, zeker als je gezond bent, goed af te wegen of je het eigen risico niet wat hoger moet zetten. Dit kan je veel geld opleveren per jaar. Op bijvoorbeeld Goedkopezorgverzekering.nl kan je gemakkelijk en snel alle zorgverzekeringen met elkaar vergelijken.