Huizenprijzen in waarde gedaald

In 2008 – 2009 werden de eerste tekenen van een economische crisis zichtbaar. Kort na de krantenberichten gaan mensen zich zorgen maken en direct al minder uitgeven waardoor er daadwerkelijk een crisis ontstaat. Het effect is in alle branches te merken maar vooral in de markten waar enkel grote uitgaven vereist zijn. Denk bijvoorbeeld aan de woning- en automarkt.

Particulieren stellen dit soort uitgaven uit waardoor er meer aanbod dan vraag komt. Dat heeft er toe geleid dat de woningprijzen 6,4 procent zijn gedaald in vergelijking met vorig jaar. Wel moet opgemerkt worden dat de prijzen in het begin van het jaar harder daalden, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Men spreekt daarom ook van een stabilisatie in het laatste halfjaar.

huizenprijzen

In de eerste helft van afgelopen jaar verminderden de huizenprijzen met 8 procent terwijl dat de laatste zes maanden van vorig jaar nog maar 4 procent was ten opzichte van een jaar geleden. In december daalden de prijzen van koophuizen met 4 procent. November was iets slechter voor de woningmarkt omdat de prijzen toen nog met 4,7 procent afnamen in vergelijking met 2012.

De prijzen kwamen overeen met die van begin 2003. Particulieren die in 2008 hebben gekocht, hebben wellicht spijt want toen bereikten de huizenprijzen juist een piek. Je betaalde toen ongeveer 20,1 procent meer dan je nu zou doen. Op dit moment heb je meer budget over om gemak in te bouwen zoals een deur met een deurdranger of elektromagneet.

Provincies

Het blijkt dat in sommige provincies de prijzen veel minder sterk kelderden. In Zeeland bleef de prijsdaling met 3 procent gering terwijl huizenbezitters in Drenthe, Friesland, Gelderland, Noord-Brabant en Holland er wel anders voor stonden. De prijs van hun woning daalde ongeveer met 7 procent wat net boven het gemiddelde ligt.