De ontwikkeling van gas en elektriciteitsprijzen

Begin 2016 vond er een grote verandering plaats in de energieprijzen. Zo werd elektriciteit een stuk goedkoper, terwijl we meer moesten gaan betalen voor gas. Of de prijzen de komende tijd stabiel zullen blijven is nog niet duidelijk.

De Europese prijzen voor gas en elektriciteit

Nederland behoort tot een van de duurste landen als het gaat om aardgas. Daar staat tegenover dat de prijs van elektriciteit bijna nergens in Europa lager is dan hier. In 2015 was de gemiddelde prijs voor elektriciteit in Europa € 0,2180 en in Nederland € 0,1960. Dit is een flink verschil, wanneer je het verrekend over een gemiddeld jaarverbruik van 3500 kWh.

De hoge Nederlands gasprijzen zijn deels te verklaren door de hoge belasting die wordt geheven door de Nederlandse overheid. Een deel van deze belasting wordt geïnvesteerd in projecten voor duurzame energie.

De prijzen voor gas en elektriciteit in Nederland

Begin 2016 is er flink wat veranderd aan de gas en elektriciteitsprijzen in Nederland. Zo is de prijs voor elektriciteit flink gedaald in Nederland. Begin dit jaar rekende energieleveranciers gemiddeld nog € 0,19018, momenteel is de gemiddelde prijs € 0,182652. Netbeheerder TenneT voorspeld dat de prijs voor elektriciteit in 2016 nog meer zou kunnen dalen. Dit komt door de lage prijzen waarvoor energieleveranciers stroom inkopen. De vraag is alleen of alle energieleveranciers deze goedkopere prijzen ook zullen doorberekenen in de prijzen voor de consument.

De gasprijs is in het eerste kwartaal van 2016 gestegen. Dit komt deels door de belastingverhoging van 55,6%. In januari was de gemiddelde prijs per m3 € 0,58528 en nu € 0,59253. Er is nog weinig te zeggen over de ontwikkeling van de gasprijs in de komende maanden.

Door de daling van de elektriciteitsprijs en de stijging van de gasprijs veranderd er per saldo weinig aan de totaalkosten op de jaarnota voor gas en stroom. Wanneer je nu overstapt naar de goedkoopste energieleverancier NLE betaal je een gemiddelde maandprijs van € 116,25.