Wat is de waarde van uw bedrijf?

Bent u van plan om uw bedrijf te verkopen? Of bent u van plan om een bedrijf aan te kopen? Dan is het van belang om te weten wat de waarde is van het bedrijf. De bedrijfswaarde kan op verschillende manieren berekent worden. De bedrijfswaarde is een vorm van gecorrigeerde vervangingswaarde. Dit houdt in dat de waarde bepaald moet worden door de huidige eigenaar.  In dit artikel zullen verschillende methoden toegelicht worden zodat u een indruk krijgt van de meest gebruikte methoden.

Netto Contante Waarde
De netto contante waarde is een financiële berekening waarmee bij de bedrijfswaarde van toekomstige kaststromen uitgegaan wordt. Deze kasstromen moeten vervolgens netto contant gemaakt worden aan de hand van een jaarlijks rendement. De meest gebruikte percentages door investeerders ligt tussen de vijftien en de vijfendertig procent! Het kritiek op deze wijze van bedrijfswaarde bepalen is dat het teveel op de toekomst gericht is. Er worden aannames gedaan over toekomstige verkopen. Door veranderende marktomstandigheden is hier vaak weinig zinnigs over te zeggen.

Vestigingsplaats
De  bedrijfswaarde van uw onderneming is ook sterk afhankelijk van de plaats waar uw onderneming is gevestigd. Ligt uw onderneming op een A locatie of ergens achteraf. Dit heeft allemaal invloed op de waarde en de aantrekkelijkheid voor investeerders.

Er komt dus nog wel het een en ander bij kijken om een bedrijfswaarde te berekenen. Zoals bovenstaand beschreven kan dit met financiële cijfers, maar er zijn nog meer factoren die van belang zijn. Wie zijn bijvoorbeeld de klanten van de onderneming? Of zijn er in het verleden bepaalde vakprijzen behaald? Dit kan invloed hebben op de bedrijfswaarde. Om een goede bedrijfswaarde te berekenen is het verstandig om met een financiële dienstverlener is gesprek te gaan. De financiële dienstverlener kan u helpen met alle vragen op dit gebied en kan u vervolgens van een goed advies voorzien zodat u de juiste beslissing maakt.