Waardebeleggen: de kunst van het kopen van goedkope aandelen

Waardebeleggen: een vrouwelijke investeerder achter haar laptop die investeert.

Waardebeleggen is een beleggingsstrategie die al decennia lang wordt toegepast door succesvolle beleggers zoals Warren Buffett. Het idee is om aandelen te kopen die onder hun werkelijke waarde worden verhandeld, en te profiteren van de koerscorrectie die vroeg of laat zal plaatsvinden. Maar hoe vind je deze goedkope aandelen? En waar moet je op letten als je waardebelegger wilt worden? In dit artikel leggen we uit wat waardebeleggen inhoudt, hoe je het kunt toepassen en wat de voor- en nadelen zijn.

Wat is waardebeleggen?

Waardebeleggen is een vorm van fundamentele analyse, waarbij je de financiële situatie en de toekomstperspectieven van een bedrijf onderzoekt. Je kijkt naar zaken zoals de winstgevendheid, de schuldpositie, de kasstroom, het dividendbeleid en de concurrentiepositie. Op basis van deze informatie schat je de reële waarde van het bedrijf in, oftewel de intrinsieke waarde. Dit is het bedrag dat je zou betalen als je het hele bedrijf zou kunnen kopen.

Vervolgens vergelijk je de intrinsieke waarde met de huidige beurskoers. Als de beurskoers lager is dan de intrinsieke waarde, heb je te maken met een ondergewaardeerd of goedkoop aandeel. Dit betekent dat de markt het bedrijf niet op zijn juiste waarde schat, en dat er een kans is dat de koers in de toekomst zal stijgen. Als waardebelegger probeer je deze goedkope aandelen te kopen en te houden totdat ze hun werkelijke waarde bereiken of overschrijden.

De geschiedenis van waardebeleggen

De oorsprong van waardebeleggen gaat terug tot de jaren 1930, toen Benjamin Graham en David Dodd, twee professoren aan de Columbia Business School, het boek Security Analysis publiceerden. Dit boek wordt beschouwd als de bijbel van waardebeleggen, omdat het voor het eerst een systematische methode beschreef om de intrinsieke waarde van een bedrijf te berekenen en te vergelijken met de beurskoers.

Graham en Dodd introduceerden ook het concept van de margin of safety, oftewel de veiligheidsmarge. Dit is het verschil tussen de intrinsieke waarde en de beurskoers, uitgedrukt als een percentage. Hoe groter de veiligheidsmarge, hoe lager het risico en hoe hoger het rendement. Graham en Dodd adviseerden om alleen aandelen te kopen met een veiligheidsmarge van minstens 50%.

Een van de bekendste leerlingen van Graham was Warren Buffett, die in 1951 afstudeerde aan Columbia Business School. Buffett werd al snel een succesvolle belegger door de principes van Graham toe te passen. Later ontwikkelde hij zijn eigen stijl van waardebeleggen, die meer gericht was op de kwaliteit en het groeipotentieel van een bedrijf dan op de kwantitatieve aspecten. Buffett staat bekend als een van de rijkste mensen ter wereld dankzij zijn waardebeleggingsstrategie.

Hoe vind je goedkope aandelen?

Er zijn verschillende manieren om goedkope aandelen te vinden. Een veelgebruikte methode is om te kijken naar financiële ratio’s, zoals de koers-winstverhouding (K/W), de koers-boekwaardeverhouding (K/B) en het dividendrendement. Deze ratio’s geven aan hoeveel je betaalt voor een aandeel in verhouding tot de winst, de boekwaarde of het dividend van het bedrijf. Hoe lager deze ratio’s zijn, hoe goedkoper het aandeel is.

Een andere methode is om te zoeken naar bedrijven die tijdelijk in de problemen zitten, bijvoorbeeld door een slecht kwartaalresultaat, een schandaal, een rechtszaak of een marktcrisis. Deze bedrijven kunnen worden afgestraft door de markt, waardoor hun koers daalt. Maar als het bedrijf sterk genoeg is om zich te herstellen, kan dit een goede koopkans zijn.

Een derde methode is om te kijken naar sectoren of markten die uit de gratie zijn bij beleggers, bijvoorbeeld omdat ze als saai, ouderwets of risicovol worden gezien. Deze sectoren of markten kunnen worden ondergewaardeerd door de markt, waardoor er verborgen parels te vinden zijn.

Een andere populaire methode is om een AI trading platform te gebruiken zoals Beurstrading.nl. Dit platform gebruikt geavanceerde AI algoritmes om de beurs te scannen naar koop en verkoopmomenten met een hoog potentieel. Het platform analyseert ook de markttrends om de beste momenten te bepalen om in of uit te stappen. Zo kun je met dit platform profiteren van de kansen die waardebeleggen biedt, zonder urenlang onderzoek te hoeven doen.

Voorbeelden van goedkope aandelen in 2023

Om je een idee te geven van hoe je goedkope aandelen kunt vinden, geven we hier drie voorbeelden van ondergewaardeerde aandelen in 2023. Let op: dit zijn geen beleggingsadviezen, maar slechts illustraties van hoe je waardebeleggen kunt toepassen.

  • Shell: Shell is een van de grootste olie- en gasbedrijven ter wereld, met activiteiten in meer dan 70 landen. Shell heeft te lijden gehad onder de lage olieprijzen, de coronacrisis en de toenemende druk om duurzamer te worden. Hierdoor is de koers van het aandeel flink gedaald in de afgelopen jaren. Maar Shell heeft ook veel potentieel om zich aan te passen aan de veranderende energiemarkt, door te investeren in hernieuwbare energie, waterstof en elektrisch rijden. Bovendien betaalt Shell een aantrekkelijk dividend, dat momenteel rond de 5% ligt. Shell heeft een K/W van 9,6 en een K/B van 1,2, wat wijst op een onderwaardering.
  • ING: ING is een van de grootste banken in Nederland en Europa, met meer dan 38 miljoen klanten. ING heeft last gehad van de lage rente, de strenge regelgeving en de toenemende concurrentie in de financiële sector. Hierdoor is de koers van het aandeel flink gedaald in de afgelopen jaren. Maar ING heeft ook veel sterke punten, zoals een solide kapitaalpositie, een efficiënte bedrijfsvoering en een innovatieve digitale strategie. Bovendien betaalt ING een aantrekkelijk dividend, dat momenteel rond de 6% ligt. ING heeft een K/W van 7,4 en een K/B van 0,8, wat wijst op een onderwaardering.
  • Philips: Philips is een wereldwijd opererend technologiebedrijf dat zich richt op gezondheidszorg, consumentenelektronica en verlichting. Philips heeft zich in de afgelopen jaren getransformeerd van een divers conglomeraat naar een meer gefocust bedrijf dat zich vooral richt op gezondheidszorg. Philips heeft veel groeimogelijkheden in deze sector, dankzij zijn sterke merknaam, zijn innovatieve producten en zijn wereldwijde aanwezigheid. Philips betaalt ook een stabiel dividend, dat momenteel rond de 2% ligt. Philips heeft een K/W van 19,8 en een K/B van 3,4, wat iets hoger is dan het marktgemiddelde, maar nog steeds redelijk voor een groeiaandeel.

Wat zijn de voordelen van waardebeleggen?

Waardebeleggen heeft een aantal voordelen ten opzichte van andere beleggingsstrategieën. Ten eerste kan het leiden tot hogere rendementen op de lange termijn, omdat je profiteert van het verschil tussen de koop- en verkoopprijs van een aandeel. En ten tweede kan het leiden tot lagere risico’s, omdat je alleen investeert in solide bedrijven met een sterke financiële positie en een duurzaam concurrentievoordeel. Ten derde kan het leiden tot meer stabiliteit, omdat je minder afhankelijk bent van de grillen van de markt en meer vertrouwt op je eigen analyse en oordeel.

Wat zijn de nadelen van waardebeleggen?

Waardebeleggen heeft ook een aantal nadelen die je in gedachten moet houden. Ten eerste kan het leiden tot gemiste kansen, omdat je mogelijk aandelen negeert die weliswaar duur zijn, maar ook een hoge groeipotentie hebben. Ten tweede kan het leiden tot verlies, omdat je mogelijk aandelen koopt die niet alleen goedkoop zijn, maar ook slecht. Dit zijn de zogenaamde value traps, die nooit hun werkelijke waarde zullen bereiken of zelfs failliet kunnen gaan. Ten derde kan het leiden tot frustratie, omdat je mogelijk lang moet wachten voordat een aandeel zijn werkelijke waarde bereikt of erkend wordt door de markt.

Hoe word je een succesvolle waardebelegger?

Waardebeleggen is niet voor iedereen weggelegd. Het vereist een flinke dosis kennis, geduld en discipline. Als je een succesvolle waardebelegger wilt worden, moet je de volgende stappen volgen:

  • Doe je huiswerk: bestudeer de financiële rapporten, de marktomstandigheden en de toekomstplannen van een bedrijf voordat je een aandeel koopt. Bereken de intrinsieke waarde van het bedrijf en vergelijk die met de beurskoers.
  • Wees selectief: koop alleen aandelen van bedrijven die je begrijpt, die een sterke financiële positie hebben, die een duurzaam concurrentievoordeel hebben en die een eerlijke en competente leiding hebben.
  • Wees contrair: koop aandelen als anderen ze verkopen, en verkoop aandelen als anderen ze kopen. Laat je niet leiden door de massa, maar door je eigen analyse en oordeel.
  • Wees geduldig: houd aandelen vast totdat ze hun werkelijke waarde bereiken of overschrijden. Laat je niet afschrikken door tijdelijke koersschommelingen of negatief nieuws. Wees bereid om jaren te wachten voordat je resultaat ziet.
  • Wees gedisciplineerd: houd je aan je beleggingsplan en laat je niet verleiden door emoties zoals angst, hebzucht of trots. Gebruik een AI trading platform om de juiste koop en verkoopmomenten te krijgen. Wees bereid om je fouten toe te geven en je verliezen te beperken. Wees ook bereid om je winsten te verzilveren als een aandeel overgewaardeerd wordt.

Waardebeleggen versus groeibeleggen

Waardebeleggen is niet de enige beleggingsstrategie die je kunt volgen. Een andere populaire strategie is groeibeleggen. Groeibeleggers zoeken naar aandelen van bedrijven die snel groeien in omzet, winst of marktaandeel. Deze bedrijven hebben vaak een innovatief product of dienst, een grote marktopportuniteit of een uniek businessmodel. Groeibeleggers verwachten dat deze bedrijven in de toekomst nog meer zullen groeien en dat hun koers zal stijgen.

Groeibeleggen verschilt van waardebeleggen op een aantal punten. Ten eerste kijken groeibeleggers minder naar de huidige financiële situatie van een bedrijf en meer naar de toekomstige groeivooruitzichten. Ten tweede betalen groeibeleggers vaak een hoge prijs voor een aandeel in verhouding tot de winst, de boekwaarde of het dividend van het bedrijf. En ten derde zijn groeibeleggers minder geïnteresseerd in het ontvangen van dividend en meer in het herinvesteren van de winst in het bedrijf.

Er is geen eenduidig antwoord op de vraag welke strategie beter is: waardebeleggen of groeibeleggen. Beide strategieën hebben hun voor- en nadelen, en beide strategieën kunnen leiden tot succes of falen. Het hangt af van je persoonlijke voorkeur, je risicoprofiel, je beleggingsdoelstellingen en je beleggingshorizon welke strategie het beste bij je past.

Tot slot

Waardebeleggen is een beproefde beleggingsstrategie die al veel beleggers rijk heeft gemaakt. Het is echter geen gemakkelijke strategie om toe te passen. Je moet veel onderzoek doen, veel discipline hebben en veel geduld hebben. Maar als je deze eigenschappen hebt, kun je met waardebeleggen profiteren van het kopen van goedkope aandelen en het verkopen van dure aandelen. Zo kun je op de lange termijn een mooi rendement behalen op de beurs.

Plaats een reactie