Van budgetteren naar Forecasten, dus meer controle

Nauwkeurig bijsturen in verwachtingen. Als ondernemer is het altijd spannend of er voldoende vraag is naar de producten die u levert. U probeert voortdurend na te gaan of de markt zit te wachten op datgene wat u graag wilt aanbieden aan klanten. Forecasting helpt u om aan de hand van data nauwkeuriger te kunnen bijsturen in de verwachtingen. Beslissingen nemen omtrent de hoeveelheid van de productie wordt daardoor gemakkelijker gemaakt. Wanneer u zich elke maand of elk kwartaal bezig houdt met forecasten, dan kunt u een belangrijke voorsprong opbouwen. Wanneer u meer houvast bij uw keuzes wilt en betere controle wilt uitoefenen, kies dan voor forecasten.

Voorspel de vraag naar uw producten

Forecasting helpt u om met behulp van statistieken een voorspelling te doen van de toekomstige vraag naar uw product. Statistieken kunnen bijvoorbeeld gegevens verzameld hebben vanuit de historie. Vanuit daar kunt u een voorspelling doen wat u verwacht dat klanten zullen aanschaffen. U kunt ook een voorspelling doen door middel van een onderzoek onder bestaande klanten. Wanneer u voor uzelf duidelijk kunt maken waarom klanten uw producten kopen en wanneer die behoefte bij de klanten ontstaan, dan kunt u ook veel gemakkelijker uw marketing campagnes in zitten voor meer succes. Juist daarom kan Forecasting uw onderneming een nieuwe groei-impuls geven.

Voorzien in een toekomstige vraag naar uw producten

Wanneer u bijvoorbeeld een periode van 6 maanden neemt, kunt u het gemiddelde berekenen van de producten die klanten bij u gekocht hebben. Daardoor bent u beter in staat de juiste hoeveelheid producten te fabriceren, of te laten fabriceren. Daardoor bestaat er geen risico op een tekort, maar ook niet aan een overschot. Door middel van Forecasting kan de fabrikant of leverancier gemakkelijker aan de toekomstige vraag naar een product voldoen. Want misschien verkoopt u in het ene seizoen juist meer producten dan in het andere seizoen. Er zijn veel omstandigheden die de verkoop kunnen beïnvloeden.

Forecasting meten met de werkelijkheid

Voordat u aan Forecasting begint, is het belangrijk om vooraf goed onderzoek te doen. U kunt het namelijk niet zomaar overal voor inzetten. Gelukkig zijn er diverse software programma’s op de markt die u daarbij kunnen helpen. U doet er daarom goed aan nadat u Forecasting heeft gebruikt, dit naast de werkelijkheid te leggen. Hebben klanten werkelijk de hoeveelheid producten gekocht, waarvan u de voorspelling had gedaan? Wanneer u positief kunt antwoorden, dan weet u dat u op de juiste weg zit. Het verschil tussen Forecasting en de werkelijkheid wordt ook wel een voorspelfout genoemd. Wanneer u deze zo klein mogelijk kunt houden, dan zit u zeker op de goede weg!