Een Trading Systeem met Hoog Rendement

Trading Systeem met Hoog Rendement
Wat is een trading systeem en hoe leidt het tot een hoog rendement? Trading systemen, wat zijn het en wat heeft u eraan? Bent u van plan te gaan daytraden en wilt u daarmee zorgen voor een zo hoog mogelijk rendement? Actief daytraden om de markt te verslaan kost relatief veel tijd. Dat kunt u verminderen door gebruik te maken van een trading systeem. Een dergelijk systeem maakt een analyse van de markt, kan signalen om te kopen of te verkopen aangeven en die actie zelfs direct voor u uitvoeren.

Een trading systeem doet een aantal verschillende dingen. Door gebruik te maken van de statistieken over de ontwikkeling van de beurskoersen die er beschikbaar zijn. Een trading systeem maakt wat dat betreft automatisch een technische analyse. Uiteraard een stuk sneller dan dat u dit zelf zou kunnen. Daarnaast is er sprake van een combinatie van meerdere indicatoren, om tot een regel binnen het systeem te kunnen komen. Door de regels in het systeem te optimaliseren ontstaat er een resultaatgericht geheel. Dat zowel automatisch als op basis van transactiesignalen kan leiden tot een hoger rendement op uw beleggingen.

Technische analyse door een trading systeem

Een trading systeem maakt gebruik van een aantal verschillende technische indicatoren, die samen voor een technische analyse zorgen. Wilt u gaan beleggen voor op de lange termijn? Dan is het verstandig om een fundamentele analyse te maken, bijvoorbeeld om een bedrijf of een markt goed te kunnen doorgronden. Wilt u graag speculeren of daytraden? Dan is het interessanter om goed naar de koers te kijken, in combinatie met de patronen die er ontstaan. Dit laatste is wat het trading systeem doet, door gebruik te maken van een technische analyse. Door goed te kijken naar de schommelingen in de koers en daar statistieken bij te gebruiken, is het mogelijk om ontwikkelingen in de toekomst met enige zekerheid te voorspellen. Volledige zekerheid bestaat niet, maar het is wel mogelijk om een indicatie te krijgen van wat er waarschijnlijk zal gaan gebeuren.

Combinatie van indicatoren in een regel

Het trading systeem maakt voor de technische analyse gebruik van verschillende indicatoren. Uiteraard bepaalt de ontwikkelaar van het systeem welke indicatoren er gebruikt worden en hoe zwaar deze meewegen. Het is de combinatie van meerdere van deze indicatoren die tot een ‘regel’ leidt, een wijze waarop het systeem zal handelen of op basis waarvan het tot bepaalde signalen komt.

Bekende indicatoren binnen een trading systeem zijn:

  1. Stochastics
  2. Relative Strengh Index (RSI)
  3. Bollinger Bands
  4. Oscillators
  5. Moving Averages (MA)

Het is mogelijk dat een trading systeem slechts gebruik maakt van enkele van deze indicatoren, of er aan de andere kant juist nog een aantal aan toe zal voegen. Het is echter de combinatie van de informatie van deze indicatoren, die leidt tot het aanmaken van de regels. De set van regels zorgt er vervolgens voor dat het trading systeem de markt in de gaten kan houden. Doet zich een interessante situatie voor om een positie te openen of juist te sluiten? Dan zal er automatisch een signaal plaatsvinden, of kunt u de transactie zelfs automatisch uit laten voeren.

Risico beperken en winst maximaliseren

Het trading systeem wordt ontwikkeld om het risico aan de ene kant te beperken en de winst aan de andere kant te maximaliseren. Des te beter de ontwikkelaar hierin slaagt, des te beter het systeem zal presteren. Het is de kunst om ervoor te zorgen dat het trading systeem een verliesgevende positie zo snel mogelijk sluit, terwijl het de winstgevende mogelijkheden aan de andere kant vroegtijdig weet te herkennen. Het is op die manier mogelijk om aan de hand van een trading systeem een aantrekkelijk rendement te maken. En er daarmee voor te zorgen dat het daytraden lucratief wordt. Het nadeel van een trading systeem is dat het niet mogelijk is om garanties te verkrijgen, ook hiervoor geldt dat de resultaten behaald in het verleden, geen garantie bieden voor de toekomst.

Resultaat van een trading systeem

Dat neemt aan de andere kant overigens niet weg dat het niet interessant is om naar de resultaten van een trading systeem te kijken. Op het moment dat een systeem er jaar na jaar in slaagt om bijvoorbeeld enkele tientallen procenten rendement te behalen voor de beleggers, is de kans groot dat dit opnieuw een keer zal lukken. Het is dan de moeite waard om gebruik te maken van het trading systeem.

De trading systemen zijn over het algemeen niet gratis, u dient daar eenmalig of periodiek voor te betalen. In ruil daarvoor kunt u automatisch handelen, of krijgt u in ieder geval de signalen om op basis daarvan vervolgens transacties uit te voeren. Het is wat dat betreft de moeite waard om een van de trading systemen uit te proberen en er daarmee voor te zorgen dat u het rendement op het daytraden wellicht kunt verhogen.

Beste Trading Systeem van het jaar

Bron: Today’s Beheer, Vermogensbeheer en brokers

Beurstrading AEX is met een rendement van 302,04% uitgeroepen tot systeem van het jaar. Een prachtig rendement, waardoor het systeem momenteel erg populair is op het Beleggersplatform. Onze complimenten aan Beurstrading en zijn team! Beurstrading is een volledig geautomatiseerd trading systeem dat handelt op de AEX Index. Voor meer informatie over het trading systeem klikt u hier.