beschermingsbewind aanvragen

Hoe werkt beschermingsbewind?

Ondanks dat veel mensen goed in staat zijn om zicht te houden op wat ze uitgeven en hierin een goede balans vinden met wat er binnenkomt aan inkomsten, blijkt het voor sommige mensen lastig hier grip op te krijgen. Als je tot deze groep behoort, is het een uitdaging voor je om je financiële situatie de juiste mate aan aandacht te geven en te controleren hoeveel geld je te besteden hebt. Vaak geef je meer uit dan je ontvangt en stapelen de problemen zich zo gestaag op. Om in zo’n geval niet kopje onder te gaan, is het soms nodig om wat begeleiding hierin te krijgen, zodat je kunt leren hoe je beter met geld kunt omgaan. Ook leer je hoe je uit je penibele situatie kunt komen. Je kunt zelf een beroep doen op beschermingsbewind en hiervoor een aanvraag indienen. Het kan echter ook voor je gedaan worden, als een soort van interventie door mensen die bezorgd zijn. In dat geval val je onder het beschermingsbewind.

Kantonrechter

Voor het beschermingsbewind zal iemand anders een verzoek indienen bij de kantonrechter en jouw verhaal voorleggen. Als na controle blijkt dat jouw situatie inderdaad in aanmerking komt, zal er een bewindvoerder voor je worden aangesteld. Deze gaat verder met je aan het werk. Hij zal er voor zorgen dat je financiële situatie weer op orde komt. Samen bespreken jullie de mogelijkheden en de richtlijnen. beschermingsbewind helpt je zo om inzicht te krijgen in je situatie en deze te verbeteren voor de toekomst.

Waarmee helpt beschermingsbewind?

Beschermingsbewind is niet voor iedereen. Als je volledig in staat bent je financiële zaken te regelen zonder in problemen te komen, kom je niet in aanmerking. beschermingsbewind is er enkel en alleen voor mensen waarbij onomstotelijk wordt vastgesteld dat ze hulp nodig hebben in het omgaan met geld. Dus als je je bankrekening enkel omlaag ziet gaan, zonder hier grip op te hebben en een uitweg ziet om dit te veranderen, dan ben je een goede kandidaat. In dat geval kan een bewindvoerder voor je worden aangesteld die je kan helpen je geld anders te besteden. Je vraagt je vast af wat een bewindvoerder dan precies voor je kan doen.

Taken bewindvoerder

Hij brengt in overleg met jou je financiële situatie op orde. Je zult de verantwoordelijkheid hierover aan hem overdragen. Hiermee krijgt hij zeggenschap over je geld en goederen en hij geeft richtlijnen over wat je er mee mag doen. Vaak opent hij twee rekeningen voor je, zodat het geld voor je vaste lasten en het geld om van te leven, apart kunnen worden beheert. Ook worden je rekeningen voor je betaald. Je krijgt adviezen over hoe je kunt omgaan met geld en leert hoe je overzicht kunt houden over je inkomsten en uitgaven. Hiervoor krijg je een oefenbudget toebedeeld. Meer dan dat mag je niet uitgeven. Zodra je het idee hebt dat je dingen weer op de rit hebt en zelfstandig je financiële uitgaven de baas bent, kun je een verzoek tot beëindiging van de beschermingsbewind indienen. Alles komt dan weer in eigen beheer.