Hoe kan ik beleggen met een hoog rendement?

Beleggen met een hoog rendement
Wilt u graag beleggen met een hoog rendement en bent u benieuwd naar hoe u dat het best kunt aanpakken? Binnen het beleggen geldt er een algemene regel die stelt dat het rendement op kan lopen naarmate u meer risico durft te lopen. Daarnaast geldt er een uitzondering voor het automatisch handelen. U kunt daarmee uw emoties als het ware uitschakelen, waardoor u veel rationeler kunt beleggen en het rendement op zal lopen. We komen hier aan het eind van het artikel op terug, laten we eerst kijken naar de verschillende vormen van beleggen en de rendementen die u kunt verwachten.

U kunt allereerst beleggen in obligaties, waarmee u als het ware investeert in schuldpapieren van bedrijven en overheden. Dit is een relatief veilige vorm van beleggen, waardoor het rendement ook relatief laag ligt. Daarnaast kunt u beleggen in aandelen, met het oog op de lange termijn. We spreken heel bewust van ‘beleggen’, aangezien het ‘speculeren’ past bij het daytraden. Beleggen levert jaarlijks een rendement op van zo’n 5 – 10%. Wilt u een hoger rendement? Dan is het verstandig om eens goed te kijken naar het daytraden.

Beleggen in obligaties

Wilt u beleggen in obligaties, of zoekt u naar meer informatie over deze mogelijkheid? Een obligatie is eigenlijk niets anders dan een omgekeerde lening. Op het moment dat een land of een bedrijf geld nodig heeft kunnen zij obligaties uitgeven, waarmee ze geld lenen bij het publiek en bij andere investeerders. Bedrijven zullen de geleende bedragen op de expiratiedatum van de obligaties terugbetalen, waardoor er een grote mate van zekerheid bestaat. Met name de obligaties met een hoge bond rating van de kredietbureaus kennen een hoge mate van zekerheid. Hier staat aan de andere kant tegenover dat het gemiddelde rendement van obligaties op jaarbasis zo’n 1 – 2% bedraagt. De minder zekere obligaties kunnen gemakkelijk 5% per jaar of meer opleveren. U loopt dan echter wel meer risico, waardoor het wellicht verstandiger is om gebruik te maken van de handel in aandelen.

Beleggen in aandelen

Ook het handelen in aandelen brengt risico met zich mee, gemiddeld genomen wat meer dan de handel in obligaties. Er is geen sprake van een rentevergoeding, al is er in sommige gevallen sprake van een uitkering van dividend. De onderneming deelt de winst dan met de aandeelhouders, al dient het bedrijf daarvoor natuurlijk wel winst te maken. Historisch gezien leveren aandelen een rendement van 5 – 10% per jaar op, waarmee het de meest interessante belegging vormt. Houd er rekening mee dat het verstandig is om een goede spreiding aan te brengen op het moment dat u in aandelen belegt. Het is daarmee mogelijk om het bedrijfsspecifieke risico zoveel mogelijk te beperken, om alleen het marktrisico over te houden.

Daytraden

Wilt u zorgen voor een wat hoger rendement op uw beleggingen en heeft u daar voldoende de tijd voor? Dan kunt u daytraden, waarbij het de kunst is om gedurende de dag posities te openen en weer te sluiten. U bent dan aan het speculeren, waardoor het tijdsbestek een stuk korter is dan bij het reguliere beleggen. Bovendien kunt u handelen in allerlei derivaten, waar turbo’s en andere opties goede voorbeelden van zijn. Het daytraden kan tot tientallen procenten rendement opleveren, vooral in combinatie met een systeem om automatisch te handelen. Het is daarom de moeite waard om op zoek te gaan naar een slim systeem dat u kan helpen bij het daytraden. Heeft u er zelf eigenlijk niet de tijd voor? Dan zorgt u daarmee als het ware voor een persoonlijke assistent, die de stand van zaken doorlopend voor u in de gaten zal houden.

Automatisch beleggen met een hoog rendement

Wilt u een hoger rendement op uw beleggingen? Dan is het verstandig om efficiënt gebruik te maken van het automatisch handelen. U zorgt er op die manier voor dat u zelf zo min mogelijk omkijken heeft naar uw investeringen. In plaats daarvan maakt u gebruik van een trading systeem, dat na zal gaan waar de kansen liggen en op basis daarvan een nieuwe positie opent, of een bestaande positie zal sluiten. U kunt het handelen uit handen geven aan een geautomatiseerd systeem, op basis van verschillende regels en voorwaarden. Voldoet de markt hieraan? Dan vindt er automatisch een transactie plaats, zonder dat u daar omkijken naar heeft.

Uiteraard kunt u het automatisch handelen volledig uit handen geven, maar u kunt er tevens voor kiezen om zelf nog enige controle over te houden. Zorg ervoor dat u wel de signalen van de beurs ontvangt vanuit het trading systeem, maar neem vervolgens zelf de beslissing om wel of geen transactie uit te voeren. U bepaalt op die manier zelf hoe u het automatisch handelen wilt uitvoeren, zodat u de touwtjes stevig in handen blijft houden en u kunt rekenen op een maximaal rendement.