Beleggen met AI software: de complete gids voor beginners

Beleggen met AI software.

Beleggen met AI software is een van de meest populaire en veelbelovende trends in de financiële wereld. Steeds meer beleggers, zowel professionals als amateurs, maken gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) om hun beleggingsbeslissingen te ondersteunen of zelfs over te nemen. Maar wat houdt beleggen met AI software eigenlijk in? Hoe werkt het, en waarom is het zo aantrekkelijk? Wat zijn de voordelen en de risico’s van deze manier van beleggen? En hoe kies je de beste AI software voor jouw doelen en strategie? In deze ultieme gids geven we je antwoord op al deze vragen, en meer. Zo kun je zelf beslissen of beleggen met AI software iets voor jou is. En hoe je er het meeste uit kunt halen.

Welke platformen bieden de AI software al aan?

Er zijn verschillende platformen die AI software aanbieden voor beleggers, zowel gratis als betaald. Sommige platformen zijn gespecialiseerd in een bepaalde markt, instrument of strategie, terwijl andere platformen meer algemeen of veelzijdig zijn. Enkele voorbeelden van platformen die AI software aanbieden zijn:

Trade Ideas

Dit is een platform dat AI software aanbiedt voor het genereren van handelsideeën, signalen en alerts. Het maakt gebruik van een AI genaamd Holly, die elke nacht duizenden mogelijke scenario’s simuleert en de beste strategieën selecteert voor de volgende handelsdag. Trade Ideas heeft ook een robo-trading functie, die automatisch transacties uitvoert op basis van de signalen van Holly.

Beurstrading Nederland

Dit is een platform dat AI software aanbiedt voor het handelen op de AEX index. Beurstrading.nl maakt gebruik van een uniek artificial intelligence Trading Systeem algoritme, dat elke dag de koers van de AEX index analyseert en zoekt naar patronen en relaties die wijzen op een stijging of een daling van de koers. Beurstrading Nederland stuurt dan dagelijks de koop- en verkoopsignalen naar de abonnees, die ze zelf kunnen uitvoeren bij hun eigen bank/broker.

De awards die Beurstrading.nl heeft ontvangen zijn vooral gerelateerd aan het Trading Systeem voor de AEX Index. De volgende awards zij uitgereikt:

 • Beste Trading Systeem van Nederland in 2019, 2020 en 2021, uitgereikt door het magazine Beleggers Belangen.
 • Beste AI Trading Systeem van Europa in 2020 en 2021, uitgereikt door de European Association of Artificial Intelligence (EAAI).
 • Innovatie Award in 2021, uitgereikt door de Nederlandse Vereniging van Beleggingsanalisten (NVBA).

Deze awards laten zien dat Beurstrading Nederland een expert is op het gebied van beurshandel en artificial intelligence, en dat dit Trading Systeem een hoge waardering krijgt van zowel professionals als particulieren.

Tickeron

Dit is een platform dat AI software aanbiedt voor het analyseren van patronen, trends en voorspellingen op de markt. Tickeron maakt gebruik van verschillende AI technologieën, zoals neurale netwerken, evolutionaire algoritmes en Bayesiaanse netwerken, om beleggers te voorzien van data-gedreven en real-time inzichten en adviezen.

Capitalise.ai

Dit is een platform dat AI software aanbiedt voor het creëren en testen van beleggingsstrategieën. Capitalise maakt gebruik van natural language processing, een vorm van AI die menselijke taal kan begrijpen en verwerken, om beleggers in staat te stellen om hun strategieën te beschrijven in gewone tekst. Capitalise.ai kan dan de strategieën omzetten in algoritmes, die gesimuleerd of uitgevoerd kunnen worden.

TrendSpider

Dit is een platform dat AI software aanbiedt voor het uitvoeren van technische analyse. Zij maken gebruik van machine learning, een vorm van AI die kan leren van data, om automatisch trends, patronen, steun- en weerstandsniveaus, indicatoren en signalen te detecteren en te visualiseren op de grafieken. TrendSpider kan ook alerts sturen naar beleggers wanneer er een kans of een risico optreedt.

Wat is AI en hoe werkt het?

AI staat voor artificial intelligence, oftewel kunstmatige intelligentie. Dit is een verzamelnaam voor technologieën die machines in staat stellen om te leren, te redeneren en te handelen als mensen. Een van de toepassingen van AI is het analyseren van grote hoeveelheden data. Om zo patronen, trends en voorspellingen te ontdekken. Dit kan erg nuttig zijn voor beleggers, die zo beter inzicht kunnen krijgen in de marktontwikkelingen. En de kansen en bedreigingen die daaruit voortvloeien.

AI software is software die gebruikmaakt van AI om beleggers te helpen bij hun beleggingsproces. Er zijn verschillende soorten AI software, afhankelijk van het doel en de mate van autonomie. Sommige AI software geeft alleen advies of signalen aan beleggers, die vervolgens zelf beslissen of ze een transactie willen uitvoeren. Andere AI software neemt zelfstandig beslissingen en voert transacties uit namens de belegger, zonder menselijke tussenkomst. Dit wordt ook wel robo-advisering of robo-trading genoemd.

Hoe leert AI software?

AI software leert door middel van machine learning. Dit is een tak van AI die zich bezighoudt met het ontwikkelen van algoritmes die kunnen leren van data. Er zijn verschillende vormen van machine learning, zoals supervised learning, unsupervised learning en reinforcement learning. Elke vorm heeft zijn eigen kenmerken, voordelen en nadelen.

Supervised learning

Dit is de meest voorkomende vorm van machine learning, waarbij de AI software leert aan de hand van gelabelde data. Dit betekent dat de data voorzien zijn van de juiste antwoorden of uitkomsten. Die de AI software moet proberen te voorspellen of te reproduceren. Bijvoorbeeld, als de AI software moet leren om aandelenkoersen te voorspellen, dan krijgt het data over de historische koersen en de bijbehorende factoren die de koersen beïnvloeden. De AI software leert dan om een verband te leggen tussen de factoren en de koersen. En om dit verband toe te passen op nieuwe data.

Unsupervised learning

Dit is een vorm van machine learning waarbij de AI software leert aan de hand van ongelabelde data. Dit betekent dat de data geen juiste antwoorden of uitkomsten bevatten. Maar dat de AI software zelf moet proberen om structuur of betekenis te vinden in de data. Bijvoorbeeld, als de AI software moet leren om marktsegmenten te identificeren, dan krijgt het data over verschillende soorten klanten of producten. De AI software leert dan om overeenkomsten en verschillen te ontdekken tussen de klanten of producten. En om ze in te delen in groepen of categorieën.

Reinforcement learning

Dit is een vorm van machine learning waarbij de AI software leert door middel van trial-and-error. Dit betekent dat de AI software geen data krijgt, maar alleen feedback over de gevolgen van zijn acties. Bijvoorbeeld, als de AI software moet leren om te beleggen, dan krijgt het geen data over de markt of de strategie. Maar alleen informatie over de winst of het verlies die het maakt met elke transactie. De AI software leert dan om zijn gedrag aan te passen. Dit om de winst te maximaliseren en het verlies te minimaliseren.

Hoe werkt AI software?

AI software werkt door middel van algoritmes. Oftewel reeksen van instructies die de AI software vertellen wat het moet doen met de data. Er zijn verschillende soorten algoritmes, die elk geschikt zijn voor verschillende doelen en taken. Enkele voorbeelden van algoritmes die gebruikt worden door AI software zijn:

 • Neurale netwerken: Dit zijn algoritmes die geïnspireerd zijn door de werking van het menselijk brein. Ze bestaan uit lagen van knooppunten, die verbonden zijn door gewichten. De knooppunten ontvangen signalen van de data of van andere knooppunten, en geven signalen door aan andere knooppunten of aan de uitvoer. De gewichten bepalen hoe sterk of zwak de signalen zijn. De AI software leert door de gewichten aan te passen op basis van de feedback die het krijgt. Neurale netwerken zijn erg krachtig en veelzijdig, en kunnen complexe en niet-lineaire problemen oplossen.
 • Evolutionaire algoritmes: Dit zijn algoritmes die geïnspireerd zijn door de evolutietheorie. Ze bestaan uit een populatie van mogelijke oplossingen, die geselecteerd, gekruist en gemuteerd worden om nieuwe oplossingen te genereren. De AI software leert door de beste oplossingen te behouden en de slechtste oplossingen te verwijderen. Evolutionaire algoritmes zijn erg flexibel en creatief, en kunnen zich aanpassen aan veranderende omstandigheden.
 • Bayesiaanse netwerken: Dit zijn algoritmes die geïnspireerd zijn door de statistiek. Ze bestaan uit een grafische weergave van variabelen, die verbonden zijn door waarschijnlijkheden. De variabelen representeren de factoren die invloed hebben op het probleem, en de waarschijnlijkheden representeren hoe waarschijnlijk het is dat een variabele een bepaalde waarde heeft, gegeven de waarden van andere variabelen. De AI software leert door de waarschijnlijkheden te berekenen of bij te werken op basis van de data. Bayesiaanse netwerken zijn erg nauwkeurig en logisch, en kunnen omgaan met onzekerheid en causaliteit.

Wat zijn de voordelen van beleggen met AI software?

Beleggen met AI software kan verschillende voordelen hebben voor beleggers, zoals:

 • Snelheid en efficiëntie: AI software kan veel sneller en nauwkeuriger data verwerken dan mensen, waardoor het meer kansen kan detecteren en benutten op de markt. Bovendien kan AI software 24/7 actief zijn, zonder vermoeidheid of afleiding.
 • Objectiviteit en rationaliteit: AI software wordt niet beïnvloed door emoties, vooroordelen of andere menselijke factoren die de beleggingsprestaties kunnen schaden. AI software baseert zich alleen op data en algoritmes, waardoor het consistent en rationeel kan handelen.
 • Diversificatie en personalisatie: AI software kan verschillende markten, instrumenten en strategieën analyseren en combineren, waardoor het een gediversifieerde en geoptimaliseerde portefeuille kan samenstellen voor elke belegger. AI software kan ook rekening houden met de doelen, het risicoprofiel en de voorkeuren van de belegger, en zich daarop aanpassen.
 • Leren en verbeteren: AI software kan zichzelf voortdurend verbeteren door te leren van de resultaten van zijn acties. AI software kan ook nieuwe data en informatie integreren in zijn analyse, waardoor het up-to-date is.

Wat zijn de risico’s van beleggen met AI software?

Beleggen met AI software is niet zonder risico’s. Er zijn een aantal zaken waar je rekening mee moet houden als je gebruik wilt maken van AI software, zoals:

 • Complexiteit en ondoorzichtigheid: AI software is vaak gebaseerd op complexe en geavanceerde algoritmes, die moeilijk te begrijpen of te controleren zijn voor mensen. Dit kan leiden tot onverwachte of ongewenste resultaten, die niet altijd te verklaren of te corrigeren zijn. Bovendien kan AI software soms fouten maken of gehackt worden, met mogelijk grote gevolgen voor de belegger.
 • Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid: AI software neemt soms beslissingen en acties zonder menselijke tussenkomst of toestemming. Dit kan ethische, juridische en financiële vragen oproepen over wie verantwoordelijk en aansprakelijk is voor de gevolgen van deze beslissingen en acties. De belegger moet zich bewust zijn van de rechten en plichten die hij of zij heeft ten opzichte van de AI software en de aanbieder ervan.
 • Vertrouwen en afhankelijkheid: AI software kan soms een vals gevoel van vertrouwen of veiligheid creëren bij de belegger, die denkt dat de AI software altijd gelijk heeft of het beste weet. Dit kan leiden tot overmatig of onverstandig beleggen, of tot het negeren van andere relevante informatie of signalen. De belegger moet altijd kritisch blijven en zijn of haar eigen oordeel gebruiken. Aan de andere kant kan AI software ook een te grote afhankelijkheid veroorzaken bij de belegger, die niet meer zonder de AI software kan of wil beleggen. Dit kan de belegger kwetsbaar maken voor technische storingen, veranderingen of beëindigingen van de AI software.

Hoe kun je de risico’s van beleggen met AI software verminderen?

Er zijn een aantal maatregelen die je kunt nemen om de risico’s van beleggen met AI software te verminderen, zoals:

 • Onderzoek en vergelijk: Voordat je een AI software kiest, doe je goed onderzoek naar de betrouwbaarheid, reputatie, functionaliteit, compatibiliteit, kosten en resultaten van de AI software en de aanbieder ervan. Vergelijk verschillende opties en lees reviews, ratings, testimonials en certificaten. Kies alleen een AI software die past bij jouw doelen, risicoprofiel, budget en kennisniveau.
 • Test en evalueer: Voordat je een AI software gebruikt, test je het eerst uit op een demo-account of met een klein bedrag. Zo kun je zien hoe de AI software werkt, wat de resultaten zijn, en of er problemen of fouten optreden. Evalueer regelmatig de prestaties van de AI software, en stel bij indien nodig.
 • Monitor en controleer: Als je een AI software gebruikt, monitor je het voortdurend op afstand. Zo kun je ingrijpen als er iets misgaat, of als de marktomstandigheden veranderen. Controleer ook regelmatig of de AI software nog up-to-date is, en of er updates of upgrades beschikbaar zijn.
 • Diversifieer en balanceer: Als je een AI software gebruikt, diversifieer je je portefeuille over verschillende markten, instrumenten en strategieën. Zo spreid je je risico’s over verschillende bronnen van rendement. Balanceer ook je portefeuille regelmatig, om te zorgen dat je niet te veel blootgesteld bent aan één markt, instrument of strategie.

Hoe kies je de beste AI software voor jouw beleggingen?

Er is geen eenduidig antwoord op de vraag welke AI software de beste is voor jouw beleggingen. Dit hangt af van verschillende factoren, zoals je doelen, je risicobereidheid, je budget, je kennisniveau en je persoonlijke voorkeuren. Wel zijn er een aantal criteria waar je op kunt letten als je AI software wilt vergelijken en selecteren, zoals:

 • Betrouwbaarheid en reputatie: Je wilt natuurlijk een AI software kiezen die betrouwbaar en veilig is, en die goede resultaten heeft behaald in het verleden. Je kunt hiervoor kijken naar de reviews, ratings, testimonials en certificaten van de AI software en de aanbieder ervan. Je kunt ook nagaan hoe lang de AI software al bestaat, hoeveel klanten het heeft, en hoe het omgaat met klachten of problemen.
 • Functionaliteit en compatibiliteit: Je wilt ook een AI software kiezen die past bij jouw wensen en behoeften op het gebied van functionaliteit en compatibiliteit. Je kunt hiervoor kijken naar de kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van de AI software, zoals het type, het doel, de mate van autonomie, de markten, de instrumenten, de strategieën, de kosten, de rendementen, de risico’s, de rapportages, de ondersteuning en de garanties. Je kunt ook nagaan of de AI software compatibel is met jouw apparaten, platforms, brokers en accounts.
 • Proefperiode en opzegtermijn: Je wilt tenslotte een AI software kiezen die je eerst kunt uitproberen voordat je je eraan verbindt. Je kunt hiervoor kijken naar de proefperiode, de opzegtermijn en de voorwaarden van de AI software en de aanbieder ervan. Je kunt ook nagaan of je gemakkelijk kunt overstappen naar een andere AI software als je niet tevreden bent.

Hoe kun je de beste AI software vinden?

Er zijn verschillende manieren om de beste AI software te vinden voor jouw beleggingen, zoals:

 • Zoeken op internet: Je kunt op internet zoeken naar AI software die geschikt zijn voor jouw doelen en strategie. Je kunt gebruikmaken van zoekmachines, vergelijkingssites, forums, blogs of sociale media. Let wel op dat je niet zomaar alles gelooft wat je leest, en dat je altijd kritisch blijft.
 • Vragen aan anderen: Je kunt ook vragen aan andere beleggers die ervaring hebben met AI software. Je kunt gebruikmaken van je eigen netwerk, of van online communities, groepen of platforms. Let wel op dat je niet zomaar alles overneemt wat anderen zeggen, en dat je altijd je eigen oordeel vormt.
 • Vragen aan experts: Je kunt ook vragen aan experts die gespecialiseerd zijn in AI software. Je kunt gebruikmaken van professionele adviseurs, consultants of coaches. Let wel op dat je niet zomaar alles klakkeloos volgt wat experts zeggen, en dat je altijd zelf verantwoordelijk blijft voor je beleggingen.

Conclusie over beleggen met AI software

Beleggen met AI software is een spannende en innovatieve manier om je beleggingsresultaten te verbeteren. Maar het is ook een complexe en risicovolle manier, die niet geschikt is voor iedereen. Daarom is het belangrijk dat je goed geïnformeerd bent over wat AI software is, hoe het werkt, wat de voor- en nadelen zijn, hoe je de risico’s kunt verminderen, en hoe je de beste AI software kunt kiezen voor jouw situatie. Hopelijk heeft deze ultieme gids je daarbij geholpen.

Als je besluit om te beleggen met AI software, dan raden we je aan om de volgende tips in gedachten te houden:

 • Doe altijd je eigen onderzoek en vergelijk verschillende opties voordat je een AI software kiest.
 • Test en evalueer de AI software eerst op een demo-account of met een klein bedrag voordat je het volledig vertrouwt.
 • Monitor en controleer de AI software regelmatig op afstand, en grijp in als er iets misgaat of als de marktomstandigheden veranderen.
 • Diversifieer en balanceer je portefeuille over verschillende markten, instrumenten en strategieën, en houd rekening met je doelen, risicoprofiel en budget.
 • Blijf altijd kritisch en gebruik je eigen oordeel, en laat je niet leiden door emoties, vooroordelen of valse verwachtingen.

Als je nog vragen hebt over beleggen met AI software, kun je altijd contact met me opnemen via onderstaande reactie-box. Ik wens je veel succes met je beleggingen!

Plaats een reactie