Beleggen in de AEX of andere indices

Beleggen in de AEX
Wil je graag beleggen in de AEX of in een van de andere indices en ben je benieuwd hoe je dat het best aan kunt pakken? Het is bij het beleggen altijd van belang om een goede spreiding aan te brengen, aangezien je er daarmee voor zorgt dat je het bedrijfsspecifieke risico zoveel mogelijk kunt beperken. De AEX of de Dow Jones (of een andere index) biedt een ideale mogelijkheid om veel spreiding aan te brengen.

Je kunt de verschillende indices zoals de AEX eigenlijk zien als een verzameling van aandelen. In het geval van de AEX gaat het om 25 verschillende beursfondsen, waardoor je voor een prima spreiding zorgt. Het is echter lastig om zelf te beleggen in alle 25 verschillende fondsen, aangezien je hier wellicht geen toegang tot hebt en het veel transactiekosten met zich mee kan brengen. Je kunt in plaats daarvan gebruik maken van een Exchange Trade Fund (ETF), een derivaat van de daadwerkelijke aandelen, waarmee je zoals met een Contract for Difference (CFD) zorgt voor een belegging in de index als geheel.

Goede spreiding van beleggen in de AEX

Wil je gaan beleggen in de aex? Dan is de kans groot dat je al hebt gehoord dat het van belang is om voldoende spreiding aan te brengen in je beleggingen. Je zorgt er op die manier voor dat je het bedrijfsrisico zoveel mogelijk kunt beperken, waardoor je aan de andere kant alleen het marktrisico over zal houden. Je kunt spreiden tussen de verschillende sectoren zoals de technologie of levensmiddelen, maar het is bovendien interessant om eens te kijken naar je geografische spreiding. Beleg bijvoorbeeld in de AEX index in Nederland, maar daarnaast ook in een index in Amerika en een index in Zuid-Oost Azië. Op die manier kun je meerdere niveaus van spreiding aanbrengen. Je zorgt er daarmee voor dat je het risico tot een minimum kunt beperken, waardoor je kunt rekenen op een aantrekkelijk rendement op de investeringen die je doet.

Mandjes van aandelen in de AEX of de Dow Jones

Op het moment dat je spreiding wilt aanbrengen is het van belang om verschillende aandelen of fondsen bij elkaar te vinden, die samen zorgen voor die goede spreiding. Hier komt de AEX of een andere index zoals de Dow Jones in beeld, aangezien dit eigenlijk verzamelingen van aandelen zijn. De AEX bestaat uit de 25 beursfondsen van de grootste ondernemingen in Nederland. Je zou de AEX kunnen kopiëren door na te gaan welke bedrijven hier momenteel onderdeel vanuit maken. Vervolgens kun je zelf een mandje met aandelen samenstellen door hierin te investeren en er daarmee voor te zorgen dat je veel spreiding aan kunt brengen.

Voor de AEX zou dit je wellicht nog lukken, omdat het aantal fondsen met 25 relatief klein is. De Dow Jones kent veel meer fondsen, waardoor het niet mee zal vallen om ook die allemaal aan te kopen. Je kunt heel gemakkelijk voldoende spreiding aanbrengen door binnen het daytraden gebruik te maken van ETF’s, zodat je direct in een volledige index kunt beleggen.

Indexbeleggen met een ETF

Wil je graag in een volledige index beleggen en er daarmee voor zorgen dat je voldoende spreiding aan kunt brengen? Zorg er dan voor dat je gebruik maakt van een ETF. Dit is een derivaat van de onderliggende fondsen, zoals een CFD. Het derivaat volgt de koers van de onderliggende waarde, in dit geval de AEX of de Dow Jones. Loopt de waarde op en heb je een long positie ingenomen? Dan kun je deze na verloop van tijd met een aantrekkelijk rendement weer van de hand doen. Heb je aan de andere kant het idee dat de AEX als geheel juist in aantal punten af zal nemen? Dan heb je dankzij een ETF bovendien de mogelijkheid om short te gaan, waardoor ook dat je een aantrekkelijk positief rendement kan opleveren.

Rendement met beleggen in de AEX

Houd er rekening mee dat het rendement bij het beleggen in de volledige AEX gemiddeld genomen niet erg hoog zal zijn. Je rendement AEX is exact gelijk aan dat van de markt (in Nederland), aangezien je belegt in alle grote fondsen die de markt vormgeven. Je kunt al het specifieke risico op die manier weg diversificeren, maar dit zorgt er aan de andere kant ook voor dat je de markt niet langer kunt verslaan.

In plaats daarvan volg je de markt en ben je wat dat betreft een passieve belegger. Wil je met actief daytraden en beleggen in de aex proberen om de markt te verslaan? Dan is het niet verstandig om in de AEX of een andere volledige index te investeren. In plaats daarvan kun je zelf een mandje met aandelen of fondsen samenstellen. Probeer de goede elementen uit een index mee te nemen en voldoende spreiding aan te brengen, zodat je een goede kans maakt op een aantrekkelijk rendement op je investeringen.