Horecamakelaar en overname horecabedrijf

Overname horecabedrijf
U wilt uw horecabedrijf ter overname aanbieden. U hebt een horecamakelaar benaderd en deze makelaar komt bij u langs voor een eerste gesprek. Hoe bereidt u zich daar op voor ? Belangrijk is het dat u diverse documenten verzamelt en daar kopieën van maakt. U kunt denken aan de huurovereenkomst, taxatierapport, vergunningen, contracten met leveranciers en arbeidsovereenkomsten. Geef de originele contracten nooit mee en geef pas kopie-documenten mee als u daadwerkelijk met de betrokken makelaar in zee gaat.

Bemiddelingsovereenkomst met de horecamakelaar

Tijdens het gesprek zal de horecamakelaar u willen verleiden tot het ondertekenen van een bemiddeling overeenkomst. Neem altijd de tijd om dit door te nemen, eventueel met uw adviseur. U kunt ook vragen een concept aan u te laten opsturen, alvorens u het gesprek aangaat. In deze bemiddelingsovereenkomst gaat u diverse verplichtingen aan.

De looptijd van een bemiddelingsovereenkomst is meestal een jaar, maar korter komt ook voor. Bedenk wel dat de overname van een horecabedrijf altijd wel enkele maanden duurt. Ook andere partijen zullen hun medewerking moeten geven aan de overname, denk aan gemeente en verhuurder, die ook hun medewerking moeten geven, en dat kost ook tijd.

Ook wil de horecamakelaar graag exclusiviteit. Dat is logisch. Hij doet moeite om uw horecabedrijf bekend te maken bij kandidaat-kopers en wil dan niet achter het net vissen wanneer de uiteindelijke overdracht door een ander wordt geregeld. Wel zou je kunnen bedingen dat u korting krijgt wanneer u zelf een kandidaat aanbrengt.

Courtage

Dan tot slot de courtage en verkoopprijs. Verkopers van horecabedrijven schatten hun bedrijfswaarde steevast te hoog in. Met deze vraagprijs lijkt de courtage wel mee te vallen. Houdt er rekening mee dat de uiteindelijke verkoopprijs veel lager kan uitvallen en dat dan de courtage nog steeds in verhouding staat. Laat de horecamakelaar eerlijk een vraagprijs noemen en kies niet voor die makelaar die u de hoogste verkoopprijs belooft.