Zuurstof overal

Bij zuurstof denken we automatisch aan het stofje CO2 dat ervoor zorgt dat we kunnen ademen, en dus blijven leven. Maar zuurstof kan veel meer en is ook voor veel meer processen in de wereld nodig dan alleen maar ademen. Hieronder volgt een kort overzicht van processen waarbij zuurstof is betrokken.

Zuurstof en flora

Ook voor planten speelt zuurstof een belangrijke rol. Bomen nemen ’s nachts zuurstof op om opgeslagen suikers te kunnen verbranden. Met de vrijgekomen energie kunnen ze vervolgens groeien. Overdag gebeurt er iets heel anders: daar waar mensen zuurstof omzetten in koolstofdioxide, zetten bomen koolstofdioxide om in zuurstof. Dit wordt ook wel fotosynthese genoemd en is essentieel voor de oneindige productie van zuurstof, die mensen en dieren wederom nodig hebben.

Zuurstof voor de huid

Ons lichaam heeft niet alleen zuurstof nodig om te kunnen ademen, maar ook voor de opbouw van onze huid. Onze huid maakt zuurstof aan zodat hij jong en elastisch blijft. Na verloop van tijd neemt het vermogen om zuurstof aan te maken echter af, waardoor we ouderdomsverschijnselen zoals rimpels en pigmentvlekken krijgen. Daarom wordt dit proces soms ondersteund door schoonheidsinstituten, die zuurstof aan de huid toevoegen via speciale apparatuur.

Zuurstof in de industrie

Zuurstof is ook een belangrijke stof in de industriële sector. Vloeibare en gedestilleerde zuurstof kan worden gescheiden van lucht, en op die manier met bijna iedere andere chemische stof worden gebonden. Hierdoor ontstaat er een nieuwe stof. In de industrie wordt zuurstof vaak gebruikt om staal en metaal te smelten of te verrijken, en wordt het ingezet bij de productie van glas en steen. In combinatie met acetyleen kan zuurstof worden gebruikt om te lassen en te snijden.

Zuurstof in de geneeskunde

Zuurstof wordt vaak ingezet in de acute behandeling van clusterhoofdpijn aanvallen. Dit is een aandoening waar één op de duizend volwassenen aan lijdt. Men spreekt dan van medicinale zuurstof. Door de medicinale zuurstof in te zetten kan er snel worden gehandeld en neemt de clusterhoofdpijn aanzienlijk af.