Waterverspilling en droogte gaan samen?

We leven in een land waar je alle kranen in je huis gerust een paar uur lang zou kunnen openzetten. Water in overvloed in ons kleine landje. Terwijl in grote delen van de wereld mensen te weinig (drink)water hebben en droogte toeneemt. De ongelijkheid, het wordt steeds groter. Of wij daar gemakkelijk iets aan kunnen veranderen? Nee, daar zijn hulporganisaties voor die we kunnen steunen. Wat we wel kunnen doen, is voorzichtiger omspringen met water om zo min mogelijk te verspillen.

Waterverbruik in de wereld

De 1e alinea schetste het probleem, in deze alinea diepen we het probleem wat verder uit. In 1969 was het waterverbruik 190 liter per persoon per dag. Nu is dat aanzienlijk teruggedrongen naar 120. Dat komt vooral doordat het verbruik van een aantal huishoudelijke apparaten sterk verminderd is. Argentijnen zijn de grootste waterverspillers van de wereld. Zij verbruiken 375 liter per dag. Dit is natuurlijk absurd veel. De techniek loopt in Argentinië echter wel een stuk achter op Nederland.

Waterzuivering in Nederland

In Nederland zijn we heel goed in het ‘recyclen’ van afvalwater. Afvalwaterzuivering gebeurd met name voor de industriële sector. Water raakt het meest vervuild in dat landschap. Maar water stroomt door de gehele samenleving. Nederland heeft 21 waterschappen die ervoor zorgen dat de waterkwaliteit goed blijft. Nederland is een land dat voor de helft onder zeeniveau ligt, mede daardoor hebben we zoveel kennis over water, polders en dijken bouwen.

Waterverspilling tegengaan

Wat kun jij nou concreet in je leven veranderen om waterverbruik te verminderen? Wat kun je doen om de mensen in je omgeving te inspireren?

  • Kleine behoefte? Druk de kleine knop in!
  • Laat de kraan niet onnodig aanstaan
  • Douche 3 minuten, ga niet in bad
  • Probeer de vaatwasser maximaal 1 per dag aan te zetten
  • Probeer lekken te herkennen
  • Spoel de vaat niet schoon alvorens je het in de vaatwasser stopt

Nederlanders to the rescue

Wij Nederlanders hebben zoals gezegd veel kennis over water, polders en dijken bouwen. Zouden wij niet de wereld te hulp kunnen schieten of kunnen inspireren? Ik denk van wel. Een groot probleem aanpakken begint bij jezelf. Begin vandaag nog. Stop waterverspilling!