Wanneer kun je worden ontslagen met een vast contract?

De arbeidsmarkt in Nederland flexibiliseert sinds enkele jaren in rap tempo. Het is één van de heetste hangijzers van de afgelopen jaren. Vaste contracten worden een stuk minder aangeboden door werkgevers en steeds vaker kiezen mensen voor een carriere als zelfstandige/zzp’er. Wat zijn de voor- en nadelen van deze veranderingen?

Ontslag bij flexibelere arbeidsmarkt
Het vaste contract lijkt met uitsterven bedreigd. Bovendien lijken mensen met een vast contract ook steeds gemakkelijker te ontslaan, bijvoorbeeld op grond van bedrijfseconomische redenen. Op die manier verliest vrijwel iedereen zijn/haar zekerheid, met alle gevolgen van dien. Het UWV toetst dan ook streng op het ontslaan van vaste medewerkers, zeker wanneer dezelfde werkzaamheden na het ontslag aan een zelfstandige (ZZP’er) worden uitbesteed.

Ontslagen met een vast contract?
Vooralsnog leek het vrijwel onmogelijk om bij goed gedrag ontslag te krijgen wanneer je in het bezit was van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Echter, daar is met de veranderende arbeidsmarkt behoorlijk verandering in aan het komen. Toch blijft het zo dat een werkgever een werknemer met een vast contract niet zomaar kan ontslaan. Maar wanneer kan dat wel?

– Ontslag met wederzijds goedvinden
Uiteraard kan een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd worden ontbonden wanneer deze beslissing met wederzijds goedvinden wordt genomen.

– Ontslag op staande voet bij disfunctioneren
Ontslag op staande voet komt voor wanneer een medewerker bijvoorbeeld onacceptabel gedrag vertoont, of zijn functie niet naar behoren uitoefent. Ontslag bij staande voet kan zowel voorkomen bij een contract voor bepaalde tijd als bij een contract voor onbepaalde tijd.

– Ontslag door bedrijfseconomische redenen
Deze vorm van ontslag bij een contract voor onbepaalde tijd moet echter wel door de werkgever worden onderbouwd bij het UWV. Bovendien dient de werkgever bij meerdere ontslagen een afspiegelingsprincipe toe te passen.

Lees hier meer over ontslag en ontslagen worden bij een vast contract.