schuldhulpverlening in Rotterdam

Weet u niet meer wat u met uw schulden aan moet en ligt u nachten wakker omdat u niet meer weet hoe u ooit uit deze lastige situatie komt? Dan is er de schuldhulpverlening in Rotterdam die u graag wil helpen met de moeilijke dingen omtrent schulden. De schuldhulpverlening in Rotterdam is er namelijk om mensen met problematische schulden te ondersteunen en te begeleiden. Door middel van de schuldhulpverlening kan er een betalingsregeling worden geregeld, waardoor u iets meer adem heeft en bedreigende situaties zoals uithuisplaatsing worden voorkomen. U staat er niet alleen voor!

 

Komt u voor schuldhulpverlening in Rotterdam in aanmerking?

De schuldhulpverlening in Rotterdam is er vooral voor mensen met problematische schulden. Hierbij kunt u denken aan grote betalingsachterstanden, wat allerlei redenen kan hebben. U wordt geholpen met het in evenwicht houden van de inkomsten en uitgaven en daarbij wordt vaak een betalingsregeling getroffen. Een betalingsregeling biedt u namelijk uitkomst.

 

De Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening zorgt ervoor dat er voor u financiële zorgverlening mogelijk is. Er wordt dan samen met u een drie jarig traject doorlopen. Wanneer dit traject volledig is afgerond, zullen de rest van de schulden u kwijtgescholden worden. Bij de schulden bij de overheid is dit helaas niet mogelijk, deze zullen blijven staan. Het kan zijn dat u hier niet voor in aanmerking komt. In dat geval wordt u ondersteund zodat uw uitgaven en inkomsten in evenwicht blijven. Daarmee worden bedreigende situaties voorkomen.

Schuldhulpverlening in Rotterdam door Carolus

Carolus helpt u graag als u schuldhulpverlening in Rotterdam nodig heeft. Budget coaching en budgetbeheer zijn zij in gespecialiseerd, daarnaast is schuldhulpverlening een van de werkvelden. De werknemers hebben een hart voor mensen en helpen u dus graag. Zij gaan voor u in gesprek met schuldeisers over een betalingsregeling en hopen u zo verder te helpen. Hun doel is dat de mensen in de schulden uiteindelijk uit de schulden komen. Hier is natuurlijk wel de medewerking van deze mensen zelf nodig, maar ook de inzet van de hulpverleners. Onder andere neemt schuldhulpverlening in Rotterdam samen met u direct noodzakelijke stappen zodat uw vaste uitgaven stabiliseren. Daarnaast controleren zij of de deurwaarder alles juist heeft berekend.