Schoolkampen goed voor de ontwikkeling van het kind?

Over de vraagstelling ‘of school- en zomerkampen echt goed zijn voor de ontwikkeling van het kind’ zijn de meningen verdeeld. Enerzijds zijn er natuurlijk de positieve dingen van school- en zomerkampen, zoals het maken van vriendjes, het staan op de eigen benen, het leren van nieuwe spellen. Maar aan de andere kant zijn er ook veel negatieve dingen, zoals heimwee en of het nou wel goed is om je kind te vroeg of überhaupt op eigen benen te laten staan.

Westers denken; Schoolkampen slecht voor de ontwikkeling

Een kind met veel heimwee, een kind dat zich alleen voelt op kamp, ouders die zich zorgen maken. Vaak worden deze zorgen zomaar weggewuifd, maar zijn het echt maar zulke kleine en onbelangrijke zorgen?

De kinderen in de westerse wereld leren vanaf de dag dat ze geboren zijn om zo snel mogelijk op eigen benen te staan. Het is eigenlijk te vergelijken met een pasgeboren giraffe. Deze moet namelijk vanaf het moment dat zij is geboren gelijk op eigen benen staan om te overleven. Er wordt vanuit gegaan in de moderne wereld dat dit iets goeds is. De kinderen moeten individualistisch worden om te overleven, maar is dit wel echt zo?

Individualisme versus collectivisme

In landen met een collectivistische cultuur wordt hier helemaal niet vanuit gegaan. Daar slapen kinderen niet in hun eentje op een kamer en wordt familie veel belangrijker geacht dan in de westerse wereld. Dit kan raar overkomen bij veel mensen uit de Westerse wereld, maar misschien is het wel helemaal niet zo vreemd.

Of toch niet…?

Schoolkampen zijn goed voor de ontwikkeling van het kind, maar het op eigen benen staan blijft een discussiepunt. Op school- en zomerkampen moet het kind echt op eigen benen staan. Dit is in de toekomst in de Westerse wereld ook zo, dus kan het kind aan de individualiteit wennen. Daarnaast zitten er erg veel andere kinderen in hetzelfde schuitje, waardoor kinderen zich kunnen identificeren met de anderen. Hierdoor hoeven de kinderen geen heimwee te hebben, omdat ze herkenning en daarmee veiligheid en vertrouwdheid uit nieuwe vriendjes kunnen halen.

Slimmer door zomer- en schoolkampen

Naast alle psychologische aspecten van het op eigen benen staan, leren kinderen ook erg veel op kamp. Zo leren ze nieuwe spelletjes en zijn ze vele ervaringen rijker, die ze vol trots na kunnen vertellen, wanneer ze terugkomen. De begeleiding op kamp dient goed met kinderen om te kunnen gaan én ze ook nieuwe dingen te kunnen leren. Niet alleen communicatieve vaardigheden, die de kinderen vanzelf krijgen door het spelen en praten met andere kinderen, maar ook lichamelijke vaardigheden. Kinderen leren sporten, dansen, spelletjes doen, opruimen etc. Allemaal vaardigheden waar het kind veel aan zou kunnen hebben in de toekomst!