Prijswijziging energiebelasting in 2016

Na de jaarwisseling zullen de tarieven voor energiebelasting veranderden. De belasting op gas zal toenemen, terwijl de belasting op elektriciteit zal dalen. Daarnaast is er sprake van een daling van de kale gasprijs.

Wat wordt er bedoeld met energiebelasting?

Bij iedere energieleverancier betaal je als consument belasting over je gas en elektriciteit. Door belasting te rekenen over gas en energie wil de overheid het bewust omgaan met energie bevorderen. Dit is nog belangrijker geworden na het sluiten van het energieakkoord in 2015, waarin speerpunten staan die het verwarmen van de aarde tegen moeten gaan. Desalniettemin beschouwt de overheid een deel van het gebruik van elektriciteit als basisbehoefte. Dit betekend dat dit deel van je elektriciteitsverbruik niet wordt belast. Daarom wordt de energiebelasting ieder jaar met een bedrag per jaar verminderd. Dit geldt niet voor de belasting op gas. Of deze wel of niet verhoogt wordt zal de overheid ieder jaar opnieuw bekijken.

Nieuwe belastingwet voor energie in 2016

De Eerste Kamer is in december 2015 akkoord gegaan met de nieuwe belastingwet voor energie. Deze wet moet het verduurzamen van de Nederlandse huishoudens stimuleren, door zuinig gebruik van energie te bevorderen. Particulieren en bedrijven moeten daarom in 2016 32% meer belasting gaan betalen over gas. Bij een gemiddeld verbruik komt dit neer op een verhoging van ongeveer € 96,00 op de jaarnota van gas en elektriciteit. Deze belastingverhoging geldt enkel voor gas, niet voor elektriciteit. De belasting voor elektriciteit zal dit jaar juist dalen.

Naast de stijging van belastingtarieven is de kale prijs voor gas afgelopen jaar gedaald en dit zal zo blijven in 2016. Consumenten zullen volgend jaar bij een gemiddeld verbruik ongeveer € 96,00 besparen op de totale jaarnota van gas en elektriciteit. Dit komt deels doordat de transportkosten voor gas zullen dalen. Per saldo zal de consument er volgend jaar dus niet op vooruit gaan, maar ook niet op achteruit.