Energiebesparen met energielabel en goedkope energieleverancier

Sinds begin 2015 moeten alle woningen een energielabel hebben. Deze labels zijn bedoeld om aan te geven hoe energiezuinig een woning is. Dit is zowel handig voor bestaande huiseigenaren als consumenten die een huis willen gaan kopen. Voor bestaande huiseigenaren geeft het energielabel adviezen over het energiezuiniger maken van je huidige woningen. Consumenten die een nieuw huis willen gaan kopen, kunnen het energielabel meenemen in de beslissing. Zo kan je met een duurder huis met een zeer zuinig energielabel alsnog goedkoper uit zijn dan met een goedkoper huis dat zeer energie onzuinig is.

Bepalen van het energielabel
Het energielabel wordt opgedeeld in kleuren en letters. Hij loopt van groen tot rood en van A naar G. Hierbij is A het meest zuinige, valt samen met B en C in het groene gebied, en G het meest onzuinig wat valt in het rode gebied.

Er zijn verschillende factoren die bepalen welk energielabel er aan een woning wordt gehangen. Zo wordt er in het kadaster gekeken naar de grootte van de woning en natuurlijk het bouwjaar. Daarnaast wordt de woning vergeleken met vergelijkbare woningen in de omgeving. Verder wordt er gekeken of er in de woning bijvoorbeeld dubbel glas is geplaatst en of er gedacht is aan extra isolatie. Als deze aspecten worden meegenomen in de bepaling van het energielabel. Heb je een heel oud met enkel glas en weinig extra isolatie dan zal je huis gekenmerkt worden als energie onzuinig. Woon je in een nieuwbouwhuis met extra isolatie in het dak en misschien zelfs wel zonnepanelen, dan zal je een zuinig energielabel krijgen.

Energielabel combineren met een goedkope energieleverancier
Een manier van energie en geld besparen is dus zorgen voor een energie zuiniger huis en dus ook energie zuiniger label. Echter aan veel van de maatregelen om je huis energie zuiniger te maken, zit vaak een behoorlijke kostenpost vast. Daarom is het vaak verstandig om naast de maatregelen ook regelmatig over te stappen van energieleverancier. Door energie besparende maatregelen te combineren met een goedkope energieleverancier, is je besparing optimaal.