Ecologisch advies en tips door VanderHelm

Ecologisch advies
Als u een ruimtelijke ingreep wilt doen moet u altijd rekening houden met de natuur. De natuur wordt beschermd door de Flora- en faunawet. De Flora- en faunawet beschermt de dieren en planten. Waneer u geen rekening met de wet houdt als u wilt gaan bouwen of een andere ruimtelijke ingreep wilt doen. Dan kunnen er grote vertragingen ontstaat, en zelfs erger: uw bouw kan stil worden gelegd. U kunt informatie inwinnen over de grond en de soorten dieren en planten. Namelijk door een ecologisch bedrijf ecologisch advies te laten uitbrengen.

Ecologisch advies en tips

Een bedrijf die ecologisch advies uitbrengt is VanderHelm. Vanderhelm begint elk ecologisch onderzoek met een ecologische quickscan. Deze scan geeft een grof beeld van de vervolg stappen die gezet moeten worden.

Mocht er bij de quickscan zwaardere beschermde soorten gevonden worden moet er goed bekeken worden wat juiste vervolgstappen kunnen zijn. Er moet een natuurtoets worden uitgevoerd. Uit de natuurtoets volgt een ecologisch advies. Wanneer dit advies negatief is moet er wederom bekeken worden wat de vervolgstappen zijn. Er zullen mitigerende maatregelen getroffen worden volgens het mitigatieplan. Dit zijn ingrepen die ervoor kunnen zorgen dat uw bouw toch kan doorgaan. Als ook de mitigerende stappen niet werken zal VanderHelm een ontheffingsaanvraag voor u moeten doen.

Een ontheffingsaanvraag

VanderHelm kan een ontheffingsaanvraag in het kader van de Flora- en Faunawet verzorgen. Een ontheffingsaanvraag moet voldoen aan de volgende randvoorwaarden: Opstellen van een ecologisch protocol en Uitvoeren van werkzaamheden onder ecologische begeleiding

VanderHelm is expert op het gebied van ecologisch advies. Dus alles wat op en in de bodem moet gebeuren. Zulke activiteiten zijn bijvoorbeeld: ecologisch onderzoek, ecologisch advies en realisatie op het gebied van civiel, ecologie, infra en milieu. VanderHelm kan veel werk uit uw handen nemen zodat uw bouw geen vertraging oploopt door de Flora- en Faunawet. Door de kennis van VanderHelm kan het bedrijf met u meedenken. Om op een functionele manier te werken in en met beschermde natuur. Neem vlug contact op met de organisatie en kom meer te weten!