De beste hulp bij een BUS melding, Besluit Uniforme Sanering

BUS melding
Een BUS melding is een melding die u moet doen wanneer u bodemverontreiniging aantreft in de bodem. Dus waarop u wilt gaan bouwen. BUS staat voor besluit uniforme sanering. Als u de eigenaar van de grond bent of de eigenaar. Dan bent u gemachtigd en mag u beginnen aan een Besluit Uniforme Sanering. De BUS melding maakt het aantrekkelijk om de grond te saneren. De BUS bestaat onder andere uit een saneringsplan. In het saneringsplan staat op welke manier de grond of het vervuilde grondwater gesaneerd gaat worden.

BUS melding expertise

Een BUS melding vereist enige expertise. Het kan soms vrij lastig zijn. Dit komt door de verschillende wet- en regelgeving die komt kijken bij de BUS regeling. Het is verstandig om een bedrijf in de hand te nemen die er veel verstand van heeft. Een bedrijf die veel verstand heeft van een BUS melding en bodem- en grondwatersanering is VanderHelm. VanderHelm kan de BUS melding doen, maar kan ook de hele sanering voor u uitvoeren.

Het Besluit Uniforme Sanering kan worden ingediend vanaf 25m3 meter verontreinigde grond, of bij meer dan 100m3 verontreinigd grondwater. Daarnaast moet de BUS verontreiniging nog aan meer eisen voldoen. Deze eisen zijn: de verontreiniging moet veroorzaakt zijn vóór 1987, de bodemverontreiniging moet ‘ernstig’ te noemen zijn. Daarnaast moet de bodemverontreiniging binnen één van de volgende categorieën vallen. Mobiel (verontreiniging met minerale olie), Immobiel (verontreiniging met zware metalen of PAK). Of tijdelijk uitplaatsen (bij het aanleggen van kabels en leidingen).

Een Besluit Uniforme Sanering wordt opgesteld vanuit een bodemonderzoek. Dit bodemonderzoek kan worden uitgevoerd door hetzelfde bedrijf dat de BUS melding doet, en de sanering uitvoert. Zo blijft het bedrijf van het begin tot het einde bezig met de opdracht zonder tussenkomst van andere bedrijven. Dat zorgt voor meer overzicht en meer efficiëntie. Voor al uw vragen over de BUS melding of grondsanering kunt u terecht bij VanderHelm. Ze helpen u graag op weg!