Wood wide web: de eerste wereldkaart van de mycorrhiza schimmels

Wood wide web met het schimmel netwerk in een bos.

Wist je dat bomen met elkaar kunnen praten? Niet met woorden, maar met schimmels. Onder de grond vormen schimmels een groot netwerk van draden. Dit netwerk heet het wood wide web, of het mycorrhiza netwerk. Bomen gebruiken dit netwerk om informatie en voedingsstoffen te delen met andere bomen en planten.

Het wood wide web is heel belangrijk voor de natuur. Het helpt bomen om gezond te blijven, om elkaar te beschermen tegen ziektes en plagen, en om koolstof op te slaan in de bodem. Maar hoe ziet dit netwerk er precies uit? En hoe verandert het door klimaatverandering?

Hoe werkt het wood wide web

Het wood wide web bestaat uit schimmels die een symbiose aangaan met bomen. Een symbiose is een samenwerking waar beide partijen voordeel van hebben. De schimmels groeien met hun draden (hyfen) in of om de wortels van de bomen. Zo kunnen ze water en mineralen uit de bodem opnemen en doorgeven aan de bomen. In ruil daarvoor krijgen ze suikers van de bomen, die ze als energiebron gebruiken.

Maar de schimmels doen meer dan dat. Ze verbinden ook verschillende bomen en planten met elkaar. Zo ontstaat een groot netwerk van draden onder de grond. Via dit netwerk kunnen bomen en planten signalen en stoffen uitwisselen. Bijvoorbeeld om elkaar te waarschuwen voor gevaar, om elkaar te helpen bij stress of droogte, of om jonge of zieke bomen te ondersteunen.

Er zijn twee soorten schimmels die een rol spelen in het wood wide web: arbusculaire mycorrhiza (AM) en ectomycorrhiza (EM). AM-schimmels dringen de wortelcellen van de bomen binnen, terwijl EM-schimmels alleen de worteloppervlakken bedekken. AM-schimmels komen vooral voor in tropische gebieden, terwijl EM-schimmels meer in gematigde en koude gebieden voorkomen.

Hoe hebben wetenschappers het mycorrhiza netwerk in kaart gebracht

Het wood wide web is niet makkelijk te zien of te meten. Het is verborgen onder de grond en het is heel complex. Toch hebben wetenschappers een manier gevonden om het wood wide web in kaart te brengen. Ze hebben gebruik gemaakt van een grote database met gegevens over bossen over de hele wereld. Deze database heet de Global Forest Initiative en bevat informatie over meer dan 1,2 miljoen bospercelen met 28.000 boomsoorten uit meer dan 70 landen.

Met behulp van een computerprogramma dat machine learning gebruikt, hebben de wetenschappers modellen gemaakt om te voorspellen welke soorten schimmels bij welke soorten bomen horen. Zo konden ze zien welke bomen verbonden zijn door het wood wide web en hoe sterk die verbinding is. Ze hebben ook rekening gehouden met factoren zoals klimaat, bodemtype en biodiversiteit.

Het resultaat is de eerste wereldkaart van het ondergrondse schimmelnetwerk. Deze kaart laat zien hoe het mycorrhiza netwerk verdeeld is over de verschillende regio’s en ecosystemen. Het laat ook zien hoe het ondergrondse schimmelnetwerk verandert door klimaatverandering en menselijke activiteiten.

Wat zijn de voordelen van het wood wide web voor de natuur

Het wood wide web heeft veel voordelen voor de natuur. Het zorgt voor een betere gezondheid en diversiteit van de bossen. Het helpt ook om koolstof op te slaan in de bodem en zo de klimaatverandering te verminderen.

Een van de voordelen van het ondergrondse schimmelnetwerk is dat het bomen en planten helpt om voedingsstoffen en water te krijgen. Vooral in arme of droge bodems kan dit een groot verschil maken. Het mycorrhiza netwerk zorgt er ook voor dat bomen en planten elkaar kunnen helpen bij stress of ziekte. Bijvoorbeeld door elkaar te waarschuwen voor insecten of schimmels die de bomen aanvallen. Of door elkaar te ondersteunen met extra suikers of hormonen.

Een ander voordeel van het wood wide web is dat het de diversiteit van de bossen bevordert. Het ondergrondse schimmelnetwerk verbindt niet alleen bomen van dezelfde soort, maar ook bomen van verschillende soorten. Zo kunnen verschillende soorten samenwerken en elkaar aanvullen. Dit maakt de bossen sterker en veerkrachtiger.

Een derde voordeel van het mycorrhiza netwerk is dat het koolstof opslaat in de bodem. Koolstof is een belangrijk element dat invloed heeft op het klimaat. Hoe meer koolstof er in de lucht zit, hoe warmer het wordt op aarde. Bomen nemen koolstof op uit de lucht en geven het door aan de schimmels. De schimmels slaan het op in hun draden en in de bodem. Zo wordt er minder koolstof uitgestoten naar de lucht.

Wat zijn de bedreigingen voor het mycorrhiza netwerk door klimaatverandering

Het wood wide web is niet alleen goed voor de natuur, maar ook kwetsbaar voor veranderingen. Vooral de klimaatverandering vormt een grote bedreiging voor het ondergrondse schimmelnetwerk. De klimaatverandering zorgt voor hogere temperaturen, minder regenval, meer bosbranden en meer invasieve soorten. Dit heeft allemaal gevolgen voor het wood wide web.

Een van de gevolgen van de klimaatverandering is dat het ondergrondse schimmelnetwerk verandert van samenstelling. Er zijn twee soorten schimmels die een rol spelen in het wood wide web: arbusculaire mycorrhiza (AM) en ectomycorrhiza (EM). AM-schimmels komen vooral voor in tropische gebieden, terwijl EM-schimmels meer in gematigde en koude gebieden voorkomen. Door de hogere temperaturen zullen EM-schimmels afnemen en AM-schimmels toenemen.

Dit heeft gevolgen voor de koolstofopslag in de bodem. EM-schimmels zijn beter in het opslaan van koolstof dan AM-schimmels. Als er minder EM-schimmels zijn, zal er dus meer koolstof vrijkomen in de lucht. Dit kan de klimaatverandering verergeren.

Een ander gevolg van de klimaatverandering is dat het mycorrhiza netwerk beschadigd raakt door menselijke activiteiten. Door ontbossing, landbouw, mijnbouw en wegenbouw wordt het wood wide web verstoord of vernietigd. Dit vermindert de gezondheid en diversiteit van de bossen. Het maakt ze ook kwetsbaarder voor ziektes, plagen en droogte.

De rol van het mycorrhiza netwerk in het wood wide web

Mycorrhiza is een woord dat komt van het Grieks en betekent ‘schimmelwortel’. Het is een term die gebruikt wordt om de samenwerking tussen schimmels en planten via de wortels te beschrijven. Bijna alle planten hebben mycorrhiza nodig om te groeien en te overleven.

Mycorrhiza werkt als volgt: de schimmels groeien met hun draden (hyfen) in of om de wortels van de planten. Ze nemen water en mineralen op uit de bodem en geven die door aan de planten. In ruil daarvoor krijgen ze suikers van de planten, die ze als energiebron gebruiken.

Mycorrhiza heeft veel voordelen voor de planten en de natuur. Het zorgt voor een betere gezondheid en diversiteit van de planten. Het helpt ook om koolstof op te slaan in de bodem en zo de klimaatverandering te verminderen.

Er zijn verschillende soorten mycorrhiza, afhankelijk van hoe de schimmels en de planten met elkaar verbonden zijn. De meest voorkomende soort is arbusculaire mycorrhiza (AM), die de wortelcellen van de planten binnendringt. Deze soort komt vooral voor in tropische gebieden. Een andere soort is ectomycorrhiza (EM), die alleen de worteloppervlakken van de planten bedekt. Deze soort komt meer voor in gematigde en koude gebieden.

Mycorrhiza is een oud en complex fenomeen dat al bestaat sinds de eerste landplanten verschenen. Wetenschappers hebben het wood wide web in kaart gebracht om meer te weten te komen over het mycorrhiza netwerk en hoe het verandert door klimaatverandering en menselijke activiteiten.

Het wood wide web: een wonder van de natuur dat onze bescherming verdient

In dit artikel heb je geleerd wat het wood wide web is en hoe het werkt. Je hebt ook ontdekt hoe wetenschappers het ondergrondse schimmelnetwerk in kaart hebben gebracht en wat de voordelen en bedreigingen zijn voor de natuur.

Het mycorrhiza netwerk is een uniek en complex netwerk van schimmels en bomen. Het zorgt voor een betere gezondheid en diversiteit van de bossen. Het helpt ook om koolstof op te slaan in de bodem en zo de klimaatverandering te verminderen.

Maar het wood wide web is ook kwetsbaar voor veranderingen. De klimaatverandering zorgt voor hogere temperaturen, minder regenval, meer bosbranden en meer invasieve soorten. Dit heeft allemaal gevolgen voor het mycorrhiza netwerk. Het verandert de samenstelling van de schimmels en vermindert de koolstofopslag. Het raakt ook beschadigd door menselijke activiteiten zoals ontbossing, landbouw, mijnbouw en wegenbouw.

Het wood wide web is dus een wonder van de natuur dat onze bescherming verdient. We moeten zuinig zijn op de bossen en de schimmels die ze verbinden. We moeten ook actie ondernemen om de klimaatverandering tegen te gaan. Zo kunnen we het ondergrondse schimmelnetwerk behouden voor de toekomst.

Plaats een reactie