Scriptie laten schrijven is onverstandig en verboden

Scriptie laten schrijven
Vanwege de druk van het afstuderen en bijkomende maatschappelijke druk doen sommige studenten een beroep op ghostwriters. Natuurlijk voor het laten schrijven van hun scriptie. Los van het feit dat dit wettelijk verboden is, is het ook om andere redenen onverstandig. Het is namelijk prijzig en een garantie om te slagen is het niet. De ghostwriter die de scriptie schrijft zal hoogstwaarschijnlijk initieel minder verstand hebben van het onderwerp dan de student zelf. Die natuurlijk het onderwerp heeft uitgekozen. De kans dat hij precies aan de wensen van de student en die van zijn onderwijsinstelling voldoet is klein. Daarnaast hangt de student een fikse straf boven zijn hoofd wanneer de onderwijsinstelling erachter komt dat hij of zij gefraudeerd heeft en dat die persoon zijn scriptie door iemand anders laten schrijven.

Scriptie laten schrijven en plagiaatcontrole

Sowieso hanteren hogescholen en universiteiten plagiaatcontrole. Wanneer een student wordt betrapt op plagiaat. Of als men erachter komt dat de scriptie door een ghostwriter is geschreven, dreigt uitsluiting van de studie. Los van deze argumenten: Het geeft ook voldoening wanneer je zelf moeite hebt gestoken in het schrijven van je scriptie. En dat toont aan dat je met doorzettingsvermogen hetgeen je in de afgelopen jaren hebt geleerd. In de praktijk te kunnen toepassen. In het leven gaat het er vaak om dat je op eigen kracht moeilijkheden kunt overwinnen. En natuurlijk hordes kunt nemen, en dat je je eigen kwaliteiten test op verschillende gebieden.

Om deze redenen is het onverstandig om te opteren voor het inhuren van een ghostwriter voor het laten maken van een thesis. Het is de moeite niet waard en de problemen kunnen juist groter worden. Als je problemen hebt met het schrijven van je scriptie kun je altijd nog legale scriptiehulp inroepen en je scriptie op taal en structuur laten nakijken, of om feedback vragen betreft de inhoudelijke hiaten en knelpunten. Denk dus goed na wanneer je de hulp van een ander inroept en over wat wel en niet mag.