Hoe is het universum ontstaan? de belangrijkste theorieën

Een collage van het ontstaan van het universum met verschillende theorieën.

Het universum is het geheel van alle materie en energie binnen de ruimtetijd. Het is een fascinerend onderwerp dat veel wetenschappers en filosofen bezighoudt. Hoe is het universum ontstaan? Wat was er voor de oerknal? Hoe groot is het universum? Zijn er andere universa? Dit zijn enkele van de vragen die we in dit artikel zullen proberen te beantwoorden. We zullen een overzicht geven van de belangrijkste theorieën over het ontstaan van het universum, hun sterke en zwakke punten, en hun implicaties voor ons begrip van de kosmos.

De oerknaltheorie: het standaardmodel van de kosmologie

De meest geaccepteerde theorie over het ontstaan van het universum is de oerknaltheorie. Deze theorie stelt dat het universum ongeveer 13,75 miljard jaar geleden begon als een zeer heet en dicht punt dat explodeerde en uitdijde tot het huidige heelal. Deze theorie wordt ondersteund door waarnemingen van de roodverschuiving van verre sterrenstelsels, de wet van Hubble-Lemaître die de snelheid van de uitdijing beschrijft, en de kosmische achtergrondstraling die een overblijfsel is van de oorspronkelijke hitte.

De oerknaltheorie verklaart veel aspecten van het universum, zoals de verdeling van de elementen, de vorming van sterren en planeten, en de evolutie van de structuren op grote schaal. De oerknaltheorie heeft echter ook enkele problemen en onzekerheden. Bijvoorbeeld, wat veroorzaakte de oerknal? Wat was er voor de oerknal? Hoe kan het universum uit niets ontstaan? Hoe kan het universum oneindig groot zijn?

De oorsprong van de oerknal: een onopgelost raadsel

Een van de grootste raadsels van de oerknaltheorie is hoe en waarom de oerknal ontstond. Wat was er voor dat hete en dichte punt dat explodeerde? Was er een oorzaak of een trigger voor de oerknal? Of was het een toevallig of noodzakelijk gebeuren?

Er zijn verschillende hypothesen die proberen deze vragen te beantwoorden, maar geen daarvan is definitief bewezen of algemeen aanvaard. Sommige hypothesen stellen dat de oerknal voortkwam uit een eerdere toestand van het universum, zoals een eeuwige cyclus van uitdijing en samentrekking, of een botsing tussen twee membranen in een hogere dimensie. Andere hypothesen suggereren dat de oerknal het gevolg was van een kwantumeffect, zoals een quantumfluctuatie of een quantumtunneling. Weer andere hypothesen beweren dat er geen oorzaak of verklaring is voor de oerknal, omdat tijd en ruimte pas na de oerknal ontstonden.

Deze hypothesen zijn gebaseerd op verschillende natuurkundige modellen en wiskundige berekeningen, maar ze zijn moeilijk te toetsen aan experimentele of observationele gegevens. Het is mogelijk dat we nooit zeker zullen weten wat er voor of tijdens de oerknal gebeurde, omdat we geen toegang hebben tot die informatie of omdat onze huidige natuurwetten niet geldig zijn in die extreme omstandigheden.

De inflatieperiode: een hypothetische fase in de vroege evolutie van het universum

Een ander belangrijk aspect van de oerknaltheorie is de inflatieperiode. Dit is een hypothetische fase in de vroege evolutie van het universum, waarin het universum extreem snel uitdijde in een fractie van een seconde. De inflatieperiode zou hebben plaatsgevonden vlak na de oerknal, toen het universum nog kleiner was dan een atoom.

De inflatieperiode wordt voorgesteld om enkele problemen van de standaard oerknaltheorie op te lossen. Zoals het horizonprobleem, het vlakheidsprobleem en het monopoolprobleem. Het horizonprobleem houdt in dat verschillende delen van het universum die nooit met elkaar in contact zijn geweest toch dezelfde temperatuur hebben. Het vlakheidsprobleem houdt in dat het universum precies de juiste dichtheid heeft om niet in te storten of te versnellen. Het monopoolprobleem houdt in dat er geen magnetische monopolen zijn waargenomen, terwijl ze wel voorspeld worden door sommige natuurkundige theorieën.

De inflatieperiode zou deze problemen kunnen oplossen door te verklaren dat het universum in het begin zeer homogeen en vlak was, en dat eventuele monopolen werden verdund door

de snelle uitdijing. De inflatieperiode zou ook kunnen verklaren hoe kleine quantumfluctuaties werden uitvergroot tot grote structuren zoals sterrenstelsels.

De inflatieperiode is echter ook een speculatieve hypothese die niet direct is waargenomen of bewezen. Er zijn verschillende modellen van inflatie die verschillende voorspellingen doen over de duur, de oorzaak en de gevolgen van de inflatie. Het is ook niet duidelijk hoe de inflatie begon en eindigde, en of er meerdere periodes van inflatie waren.

Alternatieve theorieën: andere scenario’s voor het ontstaan van het universum

Er zijn verschillende alternatieve theorieën die proberen sommige van deze vragen te beantwoorden. Of andere scenario’s voor te stellen voor het ontstaan van het universum. Sommige van deze theorieën zijn:

  • De quantumfluctuatie-theorie: deze theorie suggereert dat het universum is ontstaan uit een quantumfluctuatie, dat wil zeggen, een spontane creatie van een deeltje en een antideeltje uit het niets. Deze deeltjes zouden dan snel uit elkaar gaan en een inflatieproces veroorzaken dat leidt tot een uitdijend universum.
  • De zwart gat-theorie: deze theorie stelt dat het universum is ontstaan uit een zwart gat in een hogere dimensie. Een zwart gat is een gebied in de ruimte waar de zwaartekracht zo sterk is dat niets eruit kan ontsnappen, zelfs geen licht. Een zwart gat zou echter ook materiaal kunnen uitspuwen in een andere dimensie, waardoor een nieuw universum wordt gevormd.
  • De multiversum-theorie: deze theorie beweert dat ons universum slechts één van de vele mogelijke universa is die bestaan in een groter multiversum. Elk universum zou zijn eigen natuurwetten en eigenschappen hebben, en sommige zouden kunnen overlappen of interageren met andere. Het multiversum zou kunnen voortkomen uit verschillende mechanismen, zoals kwantumsplitsingen, kosmische inflatie of snaartheorie.

De quantumfluctuatie-theorie: een spontane creatie van het universum

De quantumfluctuatie-theorie is gebaseerd op het idee dat op zeer kleine schaal niets echt stabiel of vast is. Volgens de kwantummechanica kunnen er zomaar uit het niets paren van virtuele deeltjes en antideeltjes ontstaan en weer verdwijnen. Dit wordt een quantumfluctuatie genoemd.

De quantumfluctuatie-theorie stelt voor dat ons universum begon als zo’n quantumfluctuatie in een vacuüm. Een paar van virtuele fotonen zou dan spontaan zijn ontstaan en weer vernietigd moeten worden. Maar door een onbekende reden zou één van deze fotonen zich hebben omgezet in materie (een proton) en de andere in antimaterie (een antiproton). Deze twee tegengestelde deeltjes zouden elkaar normaal gesproken moeten annihileren. Maar door nog een onbekende reden zouden ze elkaar hebben gemist en uit elkaar zijn gevlogen.

Deze twee ontsnapte fotonen zouden dan elk hun eigen mini-universum hebben gecreëerd, waarin ze zich vermenigvuldigden tot meer materie en antimaterie door middel van kwantumsplitsingen. Deze mini-universa zouden dan snel zijn gaan uitdijen door middel van inflatie, waardoor ze uiteindelijk ons huidige heelal vormden.

De quantumfluctuatie-theorie is een elegante en eenvoudige manier om te verklaren hoe het universum uit niets kan ontstaan. Het heeft echter ook enkele nadelen en moeilijkheden. Ten eerste is het niet duidelijk hoe waarschijnlijk zo’n quantumfluctuatie is, en of het überhaupt mogelijk is om materie te creëren uit fotonen. Ook is het niet duidelijk hoe de natuurwetten en constanten in elk mini-universum werden bepaald, en of ze allemaal gelijk zijn aan die van ons universum. Ten derde is het niet duidelijk of er nog andere mini-universa bestaan naast het onze, en of we ooit met hen kunnen communiceren.

De zwart gat-theorie: een kosmische geboorte in een hogere dimensie

De zwart gat-theorie is gebaseerd op het idee dat ons heelal zich bevindt in een zwart gat in een hogere dimensie. Een zwart gat is een gebied in de ruimte waar de zwaartekracht zo sterk is dat niets eruit kan ontsnappen, zelfs geen licht. Een zwart gat wordt gevormd wanneer een zeer zware ster instort onder zijn eigen gewicht.

De zwart gat-theorie stelt voor dat ons heelal begon als zo’n instortende ster in een vierdimensionale ruimte (drie ruimtelijke dimensies plus één tijd-dimensie). Deze ster zou dan veranderd zijn in een vierdimensionaal zwart gat dat materiaal uitspuugde in een andere dimensie. Waardoor een nieuw universum werd gevormd.

Deze theorie zou kunnen verklaren waarom ons universum zo homogeen en vlak is. Omdat het afkomstig is van een symmetrische en gladde ster. Het zou ook kunnen verklaren waarom ons universum zo snel uitdijt. Omdat het wordt aangedreven door de zwaartekracht van het zwarte gat. Bovendien zou het kunnen impliceren dat er meerdere universa zijn die ontstaan uit verschillende zwarte gaten in verschillende dimensies.

De zwart gat-theorie is echter ook een speculatieve en controversiële hypothese die veel aannames en onzekerheden bevat. Ten eerste is het niet duidelijk of er überhaupt vierdimensionale sterren of zwarte gaten bestaan, en hoe we ze kunnen waarnemen of testen. Ook is het niet duidelijk hoe het materiaal dat uit het zwarte gat komt precies wordt omgezet in materie en energie in ons universum. En welke natuurwetten daarbij gelden. Ten derde is het niet duidelijk of er nog andere universa bestaan naast het onze, en of we ooit met hen kunnen communiceren.

De multiversum-theorie: een verzameling van mogelijke werelden

De multiversum-theorie is gebaseerd op het idee dat ons universum slechts één van de vele mogelijke universa is die bestaan in een groter multiversum. Elk universum zou zijn eigen natuurwetten en eigenschappen hebben, en sommige zouden kunnen overlappen of interageren met andere. Het multiversum zou kunnen voortkomen uit verschillende mechanismen, zoals kwantumsplitsingen, kosmische inflatie of snaartheorie.

De kwantumsplitsing-theorie stelt dat elke keer dat er een kwantumgebeurtenis plaatsvindt, zoals het verval van een atoom of de meting van een deeltje, het universum zich splitst in twee of meer parallelle universa die elk een andere uitkomst volgen. Zo zouden er ontelbare universa zijn die elke mogelijke geschiedenis en toekomst bevatten.

De kosmische inflatie-theorie stelt dat het universum begon als een zeer klein en heet punt dat explodeerde en uitdijde door middel van inflatie. Deze inflatie zou echter niet overal gelijkmatig zijn gestopt. Waardoor er verschillende gebieden zouden zijn ontstaan die elk hun eigen universum vormden met hun eigen natuurwetten. Zo zouden er vele universa zijn die elk een andere fysica hebben.

De snaartheorie

De snaartheorie stelt dat de fundamentele bouwstenen van de materie geen deeltjes zijn, maar trillende snaartjes die in meerdere dimensies bewegen. Deze snaartjes zouden verschillende vibratiemodi hebben die overeenkomen met verschillende deeltjes en krachten. De snaartheorie zou ook kunnen suggereren dat er meerdere membranen of branes zijn die elk een eigen universum vormen met hun eigen dimensies. Zo zouden er vele universa zijn die elk een andere geometrie hebben.

De multiversum-theorie is een aantrekkelijke en spannende manier om te verkennen hoe het universum anders zou kunnen zijn dan we denken. Het heeft echter ook enkele nadelen en moeilijkheden. Ten eerste is het niet duidelijk of er überhaupt een multiversum bestaat, en hoe we het kunnen waarnemen of testen. Dan is het ook niet duidelijk hoe de verschillende universa met elkaar in verband staan, en of er een voorkeur of een doel is voor een bepaald universum. Ten derde is het niet duidelijk of er nog andere criteria of principes zijn die de mogelijke universa beperken of selecteren.

Conclusie: het ontstaan van het universum blijft een open vraag

Het ontstaan van het universum is een intrigerend en complex onderwerp dat nog steeds veel raadsels en mysteries bevat. De oerknaltheorie is de meest geaccepteerde theorie die veel observaties en experimenten ondersteunt, maar ook veel vragen onbeantwoord laat. Er zijn verschillende alternatieve theorieën die andere mogelijkheden verkennen of aanvullen op de oerknaltheorie. Maar die ook hun eigen problemen en uitdagingen hebben. Het onderzoek naar het ontstaan van het universum gaat door met behulp van nieuwe technologieën en instrumenten die ons meer inzicht kunnen geven in dit fascinerende onderwerp.

In dit artikel hebben we een overzicht gegeven van de belangrijkste theorieën over het ontstaan van het universum. Hun sterke en zwakke punten, en hun implicaties voor ons begrip van de kosmos. We hebben gezien dat er geen eenduidig of definitief antwoord is op de vraag hoe het universum is ontstaan. Maar dat er verschillende perspectieven en hypotheses zijn die ons kunnen inspireren en uitdagen om meer te leren over dit onderwerp. We hopen dat dit artikel je interesse heeft gewekt en je heeft aangemoedigd om verder te lezen en te onderzoeken over dit onderwerp.

Plaats een reactie