Geen verplicht maximum voor klassengrootte

Recentelijk kwam er middels een onderzoek naar buiten dat er steeds meer leerlingen in een klas zitten. Terwijl het aantal docenten niet toeneemt. Bepaalde partijen wilden dat er een maximum kwam voor de klassengrootte. In een interview met Nu.nl maakte staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) bekend dat scholen niet verplicht worden tot een maximum klassengrootte per klas.

Hoewel het aantal leerlingen per leraar de afgelopen jaren is toegenomen wordt de maatregel niet doorgevoerd. De grootte van de klas bepaalt namelijk niet alleen de kwaliteit van het onderwijs, aldus Dekker. Hij merkt op dat de scholen zelf de verantwoordelijkheid hebben om naar de werkdruk te kijken. En te controleren of leerlingen genoeg individuele aandacht kunnen krijgen.

Andere manieren kunnen ook effect hebben op de kwaliteit van het onderwijs. Leraren zouden bijvoorbeeld een hoger opleidingsniveau moeten hebben of er moeten meer vakdocenten aanwezig zijn op de scholen. Hierdoor zijn leraren beter toegespitst op een bepaald vakgebied waardoor de kwaliteit van het vak ook direct omhoog zal gaan.

Extra geld door begrotingsakkoord

Er wordt al jaren gepleit voor het invoeren van een typeles waarbij kinderen bijvoorbeeld een cursus blind typen krijgen, maar dit plan komt er steeds maar niet doorheen. Hierdoor zijn kinderen niet goed voorbereid op een technologische wereld. Er komt wel extra geld vrij door het begrotingstekort maar dit wordt bijvoorbeeld voor aparte gymnastiek of handenarbeid docenten gebruikt.

Dekker geeft toe dat de klas daarmee niet kleiner wordt, maar dat de werkdruk wel verbeterd. De tijd die leraren voor de klas staan kan gebruikt worden om dieper in te gaan op een bepaalde materie, het nakijken van proefwerken of voor een eigen studie. Dekker stelt dat ook scholen met veel leerlingen kwalitatief hoogwaardig onderwijs kunnen bieden. Eerder was er al een school met grote klassen die het predicaat “excellente school” heeft gehad.