Horecamakelaar en overname horecabedrijf

U wilt uw horecabedrijf ter overname aanbieden. U hebt een horecamakelaar benaderd en deze makelaar komt bij u langs voor een eerste gesprek. Hoe bereidt u zich daar op voor ? Belangrijk is het dat u diverse documenten verzamelt en daar kopieën van maakt. U kunt denken aan de huurovereenkomst, taxatierapport, vergunningen, contracten met leveranciers … Lees meer

Koopovereenkomst: Ingebrekestelling en verzuim.

Regelmatig verwisselen horecabedrijven van eigenaar. De overname wordt vaak tot stand gebracht door een horecamakelaar. Deze stelt de koopovereenkomst op en regelt de levering van het bedrijf van verkoper aan koper. Het is eigenlijk al goed te beseffen dat de mogelijkheid bestaat dat partijen, koper of verkoper, de overeenkomst niet zullen nakomen. Wat dan te … Lees meer