Wat is het Nederlandse koningshuis?

Introductie Het Nederlandse koningshuis is een koninklijke familie die regeert over Nederland. Het bestaat uit de koning, de koningin, hun kinderen en hun kleinkinderen. De koning is de hoogste autoriteit in Nederland en heeft het recht om wetten en bepalingen uit te vaardigen. Het Nederlandse koningshuis is een koninkrijk en heeft een lange geschiedenis. De … Lees meer