Kan AI de oorlog van Rusland met Oekraïne oplossen?

De spanningen tussen Rusland en Oekraïne zijn de afgelopen maanden geëscaleerd tot een niveau dat doet denken aan de Koude Oorlog (21-05-2023). Rusland heeft tienduizenden troepen en zwaar materieel gestationeerd langs de grens met Oekraïne, terwijl Oekraïne de steun heeft gekregen van de NAVO en de Verenigde Staten. Beide partijen beschuldigen elkaar van provocaties en … Lees meer